Main Index: Swedish Bible

 

Ephesians 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

EPH 3:1 Paulus talar om sin kallelse att förkunna Kristi hemlighet, den att hedningarna, likaväl som judarna, äro delaktiga i löftet om frälsning; han beder Gud om församlingens andliga tillväxt.

EPH 3:1 Fördenskull böjer jag mina knän, jag Paulus, som till gagn för eder, I hedningar, är Kristi Jesu fånge.

EPH 3:2 I haven väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning,

EPH 3:3 huru genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivit.

EPH 3:4 Och när I läsen detta, kunnen I därav förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet,

EPH 3:5 som under förgångna släktens tider icke hade blivit kungjord för människors barn, såsom den nu genom andeingivelse har blivit uppenbarad för hans heliga apostlar och profeter.

EPH 3:6 Jag menar den hemligheten, att hedningarna i Kristus Jesus äro våra medarvingar och jämte oss lemmar i en och samma kropp och jämte oss delaktiga i löftet -- detta genom evangelium,

EPH 3:7 vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft.

EPH 3:8 Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom,

EPH 3:9 och att lägga i dagen huru det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare.

EPH 3:10 Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen.

EPH 3:11 Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

EPH 3:12 Och i honom kunna vi med tillförsikt frimodigt träda fram, genom tron på honom.

EPH 3:13 Därför beder jag eder att icke fälla modet vid mina lidanden för eder; de lända ju eder till ära.

EPH 3:14 Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern --

EPH 3:15 honom från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn --

EPH 3:16 och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,

EPH 3:17 och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken,

EPH 3:18 så att I, tillika med alla de heliga, till fullo förmån fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är

EPH 3:19 och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet.

EPH 3:20 Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss,

EPH 3:21 honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet, amen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler