Main Index: Swedish Bible

 

Ephesians 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

EPH 2:1 Judars och hedningars lika delaktighet i frälsningen genom Kristus.

EPH 2:1 Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder

EPH 2:2 i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma.

EPH 2:3 Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi likasom de andra.

EPH 2:4 Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har, för den stora kärleks skull, varmed han har älskat oss,

EPH 2:5 gjort oss levande med Kristus, oss som voro döda genom våra synder. Av nåd ären I frälsta!

EPH 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,

EPH 2:7 för att i de kommande tidsåldrarna bevisa sin nåds översvinnliga rikedom, genom godhet mot oss i Kristus Jesus.

EPH 2:8 Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det --

EPH 2:9 icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

EPH 2:10 Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem*.

EPH 2:11 Kommen därför ihåg att I förut, I som voren hedningar i köttet och bleven kallade oomskurna av dem som kallas omskurna, efter den omskärelse som med händer göres på köttet --

EPH 2:12 kommen ihåg att I på den tiden, då när I voren utan Kristus, voren utestängda från medborgarskap i Israel och främmande för löftets förbund, utan hopp och utan Gud i världen.

EPH 2:13 Nu däremot, då I ären i Kristus Jesus, haven I, som förut voren fjärran, kommit nära, i och genom Kristi blod.

EPH 2:14 Ty han är vår frid, han som av de båda har gjort ett och brutit ned den skiljemur som stod emellan oss, nämligen ovänskapen.

EPH 2:15 Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag, för att han skulle av de två i sig skapa en enda ny människa och så bereda frid,

EPH 2:16 och för att han skulle åt dem båda, förenade i en enda kropp, skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.

EPH 2:17 Och han har kommit och har förkunnat det glada budskapet om frid för eder, I som voren fjärran, och om frid för dem som voro nära.

EPH 2:18 Ty genom honom hava vi, de ena såväl som de andra, i en och samme Ande tillträde till Fadern.

EPH 2:19 Alltså ären I nu icke mer främlingar och gäster, utan I haven medborgarskap med de heliga och ären Guds husfolk,

EPH 2:20 uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv,

EPH 2:21 i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren.

EPH 2:22 I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler