Main Index: Swedish Bible

 

Eccleasiates 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

ECCLES 10:1 Giftflugor vålla stank och jäsning i salvoberedarens salva; så uppväger ett grand av dårskap både vishet och ära.

ECCLES 10:2 Den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster.

ECCLES 10:3 Ja, varhelst dåren går kommer hans förstånd till korta, och till alla säger han ifrån, att han är en dåre.

ECCLES 10:4 Om hos en furste vrede uppstår mot dig, så håll dig dock stilla, ty saktmod gör stora synder ogjorda.

ECCLES 10:5 Ett elände gives, som jag har sett under solen, ett fel som beror av den som har makten:

ECCLES 10:6 att dårskap sättes på höga platser, medan förnämliga män få sitta i förnedring.

ECCLES 10:7 Jag har sett trälar färdas till häst och hövdingar få gå till fots såsom trälar.

ECCLES 10:8 Den som gräver en grop, han faller själv däri, och den som bryter ned en mur, honom stinger ormen.

ECCLES 10:9 Den som vältrar bort stenar bliver skadad av dem, den som hugger ved kommer i fara därvid.

ECCLES 10:10 Om man icke slipar eggen, när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna dess mer; och vishet är att göra allt på bästa sätt.

ECCLES 10:11 Om ormen får stinga, innan han har blivit tjusad, så har besvärjaren intet gagn av sin konst.

ECCLES 10:12 Med sin muns ord förvärvar den vise ynnest, men dårens läppar fördärva honom själv.

ECCLES 10:13 Begynnelsen på hans muns ord är dårskap, och änden på hans tal är uselt oförnuft.

ECCLES 10:14 Och dåren är rik på ord; dock vet ingen människa vad som skall ske; vem kan säga en människa vad som efter henne skall ske?

ECCLES 10:15 Dårens möda bliver honom tung, ty icke ens till staden hittar han fram.

ECCLES 10:16 Ve dig, du land vars konung är ett barn, och vars furstar hålla måltid redan på morgonen!

ECCLES 10:17 Väl dig, du land vars konung är en ädling, och vars furstar hålla måltid i tillbörlig tid, med måttlighet, och icke för att överlasta sig!

ECCLES 10:18 Genom lättja förfalla husets bjälkar, och genom försumlighet dryper det in i huset.

ECCLES 10:19 Till sin förlustelse håller man gästabud, och vinet gör livet glatt; men penningen är det som förlänar alltsammans.

ECCLES 10:20 Uttala ej ens i din tanke förbannelser över en konung, och ej ens i din sovkammare förbannelser över en rik man; ty himmelens fåglar böra fram ditt tal, och de bevingade förkunna vad du har sagt.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler