Main Index: Swedish Bible

 

Deuteronomy 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

DEUT 14:1 Förbjudna sorgetecken. Rena och orena djur. Tionde.

DEUT 14:1 I ären Herrens, eder Guds, barn. I skolen icke rista några märken på eder eller göra eder skalliga ovanför pannan för någon död;

DEUT 14:2 ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden.

DEUT 14:3 Du skall icke äta något som är en styggelse.

DEUT 14:4 Dessa äro de fyrfotadjur som I fån äta: fäkreatur, får och getter, hjort,

DEUT 14:5 gasell, dovhjort, stenbock, dison, teoantilop och semer,

DEUT 14:6 alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna i två hälfter, och som idissla; sådana fyrfotadjur fån I äta.

DEUT 14:7 Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av dem som hava genomkluvna klövar: kamelen, haren och klippdassen, ty de idissla väl, men de hava icke klövar, de skola gälla för eder som orena;

DEUT 14:8 svinet, ty det har väl klövar, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar.

DEUT 14:9 Detta är vad I fån äta av allt det som lever i vattnet: allt det som har fenor och fjäll fån I äta.

DEUT 14:10 Men intet som icke har fenor och fjäll skolen I äta; det skall gälla för eder så som orent.

DEUT 14:11 Alla rena fåglar fån I äta.

DEUT 14:12 Men dessa fåglar skolen I icke äta: örnen, lammgamen, havsörnen,

DEUT 14:13 raafågeln, falken, gladan med dess arter,

DEUT 14:14 alla slags korpar efter deras arter,

DEUT 14:15 strutsen tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter,

DEUT 14:16 ugglan, uven tinsemetfågeln,

DEUT 14:17 pelikanen, asgamen, dykfågeln,

DEUT 14:18 hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln och flädermusen.

DEUT 14:19 Alla flygande smådjur skola ock gälla för eder såsom orena, de skola icke ätas.

DEUT 14:20 Men alla rena flygande djur fån I äta.

DEUT 14:21 I skolen icke äta något självdött; åt främlingen som bo inom dina portar må du giva sådant, och han må äta det; eller ock må du sälja det åt en utlänning. Ty du är ett folk som är helgat HERREN, din Gud. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.

DEUT 14:22 Tionde skall du giva av all sädesgröda som för vart år växer på din åker,

DEUT 14:23 och du skall äta den inför Herrens, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn: tionden av din säd, ditt vin och din olja, så ock din förstfödda av dina fäkreatur och din småboskap; ty du skall lära att frukta Herren, din Gud, alltid.

DEUT 14:24 Men om vägen är dig för lång, så att du icke förmår föra det dit, eftersom den plats som Herren, din Gud, utväljer till att där fästa sitt namn ligger för avlägset för dig -- då nu Herren, din Gud, välsigna dig --

DEUT 14:25 så må du sälja det och knyta in penningarna och taga dem med dig och gå till den plats som Herren, din Gud, utväljer.

DEUT 14:26 Och du må köpa för penningarna vadhelst dig lyster fäkreatur eller småboskap, eller vin eller andra starka drycker eller vad du eljest kan åstunda; och så skall du hålla måltid där inför HERRENS, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk.

DEUT 14:27 Och leviten som bor inom dina portar skall du då icke glömma bort, ty han har ingen lott eller arvedel jämte dig.

DEUT 14:28 Vid slutet av vart tredje år skall du avskilja all tionde av vad du har fått i avkastning under det året och lägga upp det inom dina städer.

DEUT 14:29 Och sedan skall leviten få komma, han som ingen lott eller arvedel har jämte dig, så ock främlingen och den faderlöse och änkan som bo inom dina portar; och då skola äta och bliva mätta. Så skall du göra, för att Herren din Gud, må välsigna dig i alla dina händers verk, i allt vad du gör.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler