Main Index: Swedish Bible

 

Daniel 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

DAN 12:1 Fortsättning av föregående uppenbarelse: Mikaels strid för Israel; uppståndelsen och ändens tid.

DAN 12:1 På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt ifrån den dag då människor blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden skola av ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken. >Jes. 4,3. Dan. 10,13, 20. Ob. v. 17. Matt. 24,21. Mark. l3,19.

DAN 12:2 Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd. >Jes. 66,24. 2 Mack. 7,9. Matt. 25,46. Joh. 5,28 f.

DAN 12:3 De förståndiga skola då lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen. >Hes. 3,18 f. Dan. 11,33. Vish. 3,7. Matt. 13,43. >1 Kor. 15,41 f.

DAN 12:4 Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till." >Dan. 8,26.

DAN 12:5 När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena strand, och en på dess andra strand.

DAN 12:6 Och en av dem sade till mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten: "Huru länge dröjer det, innan änden kommer med dessa förunderliga ting?" >Dan. 10,5.

DAN 12:7 Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid, och tider, och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta varda fullbordat. >5 Mos. 32,40. Dan. 7,25 f. Upp. 10,5 f. 12,14.

DAN 12:8 Och jag hörde detta, men förstod det icke; och jag frågade: "Min herre, vad bliver slutet på allt detta?"

DAN 12:9 Då sade han: "Gå, Daniel, ty dessa ord skola förbliva gömda och förseglade intill ändens tid.

DAN 12:10 Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det. >Dan. 11,35.

DAN 12:11 Och från den tid då det dagliga offret bliver avskaffat och förödelsens styggelse* uppställd skola ett tusen två hundra nittio dagar förgå. >Dan. 8,14. 11,31.

DAN 12:12 Säll är den som förbidar och hinner fram till ett tusen tre hundra trettiofem dagar.

DAN 12:13 Men gå du åstad mot ändens tid; sedan du har vilat, skall du uppstå till din del, vid dagarnas ände."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler