Main Index: Swedish Bible

 

Colossians 3

[1] [2] [3] [4]

COL 3:1 Förmaning att söka det som är därovan, att avlägga synden och ikläda sig barmhärtighet, godhet och andra kristliga dygder. Äkta makars, föräldrars, barns, tjänares och husbönders plikter.

COL 3:1 Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.

COL 3:2 Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden.

COL 3:3 Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud.

COL 3:4 När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet.

COL 3:5 Så döden nu edra lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så ock girigheten, som ju är avgudadyrkan;

COL 3:6 ty för sådant kommer Guds vrede.

COL 3:7 I de synderna vandraden också I förut, då I ännu haden edert liv i dem.

COL 3:8 Men nu skolen också I lägga bort alltsammans; vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal ur eder mun;

COL 3:9 I skolen icke ljuga på varandra. I haven ju avklätt eder den gamla människan med hennes gärningar

COL 3:10 och iklätt eder den nya, den som förnyas till sann kunskap och så bliver en avbild av honom som har skapat henne.

COL 3:11 Och därvid kommer det icke an på om någon är grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, träl eller fri; nej, Kristus är allt och i alla.

COL 3:12 Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

COL 3:13 Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta.

COL 3:14 Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.

COL 3:15 Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.

COL 3:16 Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

COL 3:17 Och allt, vadhelst I företagen eder i ord eller gärning, gören det allt i Herren Jesu namn och tacken Gud, Fadern, genom honom.

COL 3:18 I hustrur, underordnen eder edra män, såsom tillbörligt är i Herren.

COL 3:19 I män, älsken edra hustrur och varen icke bittra mot dem.

COL 3:20 I barn, varen edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren.

COL 3:21 I fäder, reten icke edra barn, på det att de icke må bliva klenmodiga.

COL 3:22 I tjänare, varen i allt edra jordiska herrar lydiga, icke med ögontjänst, av begär att behaga människor, utan av uppriktigt hjärta, i Herrens fruktan.

COL 3:23 Vadhelst I gören, gören det av hjärtat, såsom tjänaden I Herren och icke människor.

COL 3:24 I veten ju, att I till vedergällning skolen av Herren få eder arvedel; den herre I tjänen är Kristus.

COL 3:25 Den som gör orätt, han skall få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler