Main Index: Swedish Bible

 

2 Timothy 3

[1] [2] [3] [4]

2TIM 3:1 Den yttersta tidens ondska. Förmaning till Timoteus att hålla fast vid evangelii lära.

2TIM 3:1 Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. >1 Tim. 4,1. 2 Petr. 2,1. 3,2. Judas v. 18.

2TIM 3:2 Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, >Rom. 1,29 f.

2TIM 3:3 kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda,

2TIM 3:4 förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, >Fil. 3,19.

2TIM 3:5 de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. >Matt. 7,15. 15,7 f. Rom. 16,17. 2 Tess. 3,6. Tit. 1,16. 3,10. >2 Joh. v. 10.

2TIM 3:6 Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga svaga kvinnor, som äro tyngda av synder och drivas av allahanda begärelser, >Tit. 1,11.

2TIM 3:7 kvinnor som alltjämt hålla på med att lära, men aldrig kunna komma till kunskap om sanningen.

2TIM 3:8 Och såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses, så stå dessa män emot sanningen; de äro människor som äro fördärvade i sitt sinne och icke hålla provet i fråga om tron. >2 Mos. 7,11 f. Rom. 1,28. 1 Tim. 6,5.

2TIM 3:9 Men de skola icke tillstädjas att gå längre, ty deras galenskap skall bliva uppenbar för alla, såsom det skedde med de männens.

2TIM 3:10 Du åter har blivit min efterföljare lära, i vandel, i strävanden, i tro, tålamod, i kärlek, i ståndaktighet, >1 Tim. 4,6.

2TIM 3:11 under förföljelser och lidanden, sådana som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå, men ur alla har Herren frälst mig. >Ps. 34,20. Apg. 13,50. 14,1 f., 18. 2 Kor. 1,10.

2TIM 3:12 Så skola ock alla de, som vilja leva gudfruktigt i Kristus Jesus, få lida förföljelse. >Matt. 16,24 f. Joh. 15,18 f. 16,33. Apg. 14,22. 1 Tess. 3,3.

2TIM 3:13 Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

2TIM 3:14 Men förbliv du vid det som du har lärt, och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det, >2 Tim. 2,2,

2TIM 3:15 och du känner från barndomen de heliga skrifter som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. >Ps. 119,99.

2TIM 3:16 All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, >Luk. 24,27. Rom. 15,4. 2 Petr. 1,19 f.

2TIM 3:17 så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk. >1 Tim. 6,11. 2 Tim. 2,21.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler