Main Index: Swedish Bible

 

2 Samuel 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2SAM 6:1 Guds ark föres ifrån Abinadabs hus och sättes in i Obed-Edoms hus. Den hämtas sedan till Jerusalem. Mikal visar David missaktning.

2SAM 6:1 Åter församlade David allt utvalt manskap i Israel, trettio tusen man. >1 Krön. 13,l f.

2SAM 6:2 Och David bröt upp och drog åstad med allt sitt folk ifrån Baale-Juda, för att därifrån föra upp Guds ark, som hade fått sitt namn efter HERREN Sebaot, honom som tronar på keruberna. >2 Mos. 25,17 f. Jos. 15,9,60. 1 Sam. 4,4. Ps. 80,2. 99,1.

2SAM 6:3 Och de satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort ifrån Abinadabs hus på höjden; och Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagnen. >1 Sam. 6,7. 7,1.

2SAM 6:4 Så förde de Guds ark bort ifrån Abinadabs hus på höjden, och följde själva med, och Ajo gick därvid framför arken.

2SAM 6:5 Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför HERREN, med allahanda instrumenter av cypressträ, med harpor, psaltare, pukor, skallror och cymbaler.

2SAM 6:6 Men när de kommo till Nakonslogen, räckte Ussa ut sin hand mot Guds ark och fattade i den, ty oxarna snavade.

2SAM 6:7 Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och Gud slog honom där för hans förseelse, så att han föll ned död där vid Guds ark. >4 Mos. 4,15, 20.

2SAM 6:8 Men det gick David hårt till sinne att HERREN så hade brutit ned Ussa*; och han kallade det ställe Peres-Ussa, såsom det heter ännu i dag.

2SAM 6:9 Och David betogs av sådan fruktan för HERREN på den dagen, att han sade: "Huru skulle jag töras låta HERRENS ark komma till mig?"

2SAM 6:10 Därför ville David icke låta flytta in HERRENS ark till sig i David stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus. >2 Sam 5,7,9.

2SAM 6:11 Sedan blev HERRES ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i tre månader; men HERREN välsignade Obed-Edom och hela hans hus.

2SAM 6:12 När det nu blev berättat för konung David att HERREN hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han hade, för Guds arks skull, då gick David åstad och hämtade Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel. >1 Krön. 15,11 f.

2SAM 6:13 Och när de som buro HERRENS ark hade gått sex steg framåt, offrade han en tjur och en gödkalv. >1 Kon. 8,5.

2SAM 6:14 Själv dansade David med all makt inför HERREN, och därvid var David iklädd en linne-efod. >Ps. 84,3.

2SAM 6:15 Så hämtade David och hela Israel HERRENS ark ditupp under jubel och basuners ljud.

2SAM 6:16 När då HERRENS ark kom in i Davids stad, blickade Mikal, Sauls dotter, ut genom fönstret, och när hon såg konung David hoppa och dansa inför HERREN fick hon förakt för honom i sitt hjärta. >1 Krön. 15,29.

2SAM 6:17 Sedan de hade fört HERRENS ark ditin, ställde de den på dess plats i tältet som David hade slagit upp åt den; och därefter offrade David brännoffer inför HERREN, så ock tackoffer. >Krön 15,1. 16,1 f.

2SAM 6:18 När David hade offrat brännoffret och tackoffret välsignade han folket i HERREN Sebaots namn. >1 Kon. 8,55.

2SAM 6:19 Och åt allt folket, åt var och en i hela hopen av israeliter, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt.

2SAM 6:20 Men när David kom tillbaka för att hälsa sitt husfolk, gick Mikal, Sauls dotter, ut emot honom och sade: "Huru härlig har icke Israels konung visat sig i dag, då han i dag har blottat sig för sina tjänares tjänstekvinnors ögon, såsom löst folk plägar göra!"

2SAM 6:21 Då sade David till Mikal: "Inför HERREN, som har utvalt mig framför din fader och hela hans hus, och som har förordnat mig till furste över HERRENS folk, över Israel -- inför HERREN fröjdade jag mig.

2SAM 6:22 Dock kände jag mig rätteligen för ringa till detta, ja, jag var i mina ögon allt för låg därtill. Skulle jag då söka ära hos tjänstekvinnorna, om vilka du talade?"

2SAM 6:23 Och Mikal, Sauls dotter, fick inga barn, så länge hon levde.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler