Main Index: Swedish Bible

 

2 Samuel 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2SAM 22:1 David prisar Herrens frälsande segerkraft.

2SAM 22:1 Och David talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand. >Ps. 18,1 f.

2SAM 22:2 Han sade: HERRE, du mitt bergfäste, min borg och min räddare, >5 Mos. 32,4

2SAM 22:3 Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet! >Ps. 3,4. 144,2. Luk. 1,69. Hebr. 2,13.

2SAM 22:4 HERREN, den högtlovade, åkallar jag, och från mina fiender bliver jag frälst. >Ps. 146,2.

2SAM 22:5 Ty dödens bränningar omvärvde mig, fördärvets strömmar förskräckte mig, >Ps. 55,5.

2SAM 22:6 dödsrikets band omslöto mig, dödens snaror föllo över mig. >Ps. 116,3.

2SAM 22:7 Men jag åkallade HERREN i min nöd, ja, jag gick med min åkallan till min Gud. Och han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop kom till hans öron. >Ps. 3,5. Jon. 2,3 f.

2SAM 22:8 Då skalv jorden och bävade, himmelens grundvalar darrade; de skakades, ty hans vrede var upptänd. >Ps. 68,9.

2SAM 22:9 Rök steg upp från hans näsa och förtärande eld från hans mun, eldsglöd ljungade från honom. >2 Mos. 19,18. 24.17. 5 Mos. 4,24. 32,22.

2SAM 22:10 Och han sänkte himmelen och for ned och töcken var under hans fötter.

2SAM 22:11 Han for på keruben och flög, han sågs komma på vindens vingar >PS. 99,1. 104,3. Hes. 9,3.

2SAM 22:12 Och han gjorde mörker till en hydda som omslöt honom: vattenhopar, tjocka moln. >Ps. 97,2. Jes. 45,15. 50,3

2SAM 22:13 Ur glansen framför honom ljungade eldsglöd.

2SAM 22:14 HERREN dundrade från himmelen den Högste lät höra sin röst. >Ps. 29,3.

2SAM 22:15 Han sköt pilar och förskingrade dem, ljungeld och förvirrade dem. >1 Sam. 7,10. Ps. 148,8.

2SAM 22:16 Havets bäddar kommo i dagen, jordens grundvalar blottades, för HERRENS näpst, för hans vredes stormvind.

2SAM 22:17 Han räckte ut sin hand från höjden och fattade mig, han drog mig upp ur de stora vattnen. >Ps. 32,6. 69,2 f. 144,7.

2SAM 22:18 Han räddade mig från min starke fiende, från mina ovänner, ty de voro mig övermäktiga. >1 Sam. 23,1 f.

2SAM 22:19 De överföllo mig på min olyckas dag, men HERREN blev mitt stöd.

2SAM 22:20 Han förde mig ut på rymlig plats han räddade mig, ty han hade behag till mig.

2SAM 22:21 HERREN lönar mig efter min rättfärdighet; efter mina händers renhet vedergäller han mig. >Job 22,30. Ps. 17,1.

2SAM 22:22 Ty jag höll mig på HERRENS vägar och avföll icke från min Gud i ogudaktighet;

2SAM 22:23 nej, alla hans rätter hade jag för ögonen, och från hans stadgar vek jag icke av.

2SAM 22:24 Så var jag ostrafflig för honom och tog mig till vara för missgärning. >1 Kon. 14,8. 15,5.

2SAM 22:25 Därför vedergällde mig HERREN efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. >1 Sam. 26,23 f.

2SAM 22:26 Mot den fromme bevisar du dig from, mot en ostrafflig hjälte bevisar du dig ostrafflig.

2SAM 22:27 Mot den rene bevisar du dig ren, men mot den vrånge bevisar du dig avog. >3 Mos. 26,23 f. Ords. 3,34. Hes. 7,27.

2SAM 22:28 och du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon äro emot de stolta, till att ödmjuka dem. >Dan. 4,34. Luk. 1,51 f.

2SAM 22:29 Ja, du, HERRE, är min lampa; ty HERREN gör mitt mörker ljust. >Ps. 112,4.

2SAM 22:30 Ja, med dig kan jag nedslå härskaror, med min Gud stormar jag murar. >Ps. 60,14. Fil. 4,13.

2SAM 22:31 Guds väg är ostrafflig, HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom. >Ps. 12,7. Ords. 30,5.

2SAM 22:32 Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa förutom vår Gud? >5 Mos. 4,35. 32,39. 1 Sam. 2,2. Jes. 43,11. 44,6, 8.

2SAM 22:33 Gud, du som var mitt starka värn och ledde den ostrafflige på hans väg,

2SAM 22:34 du som gjorde hans fötter såsom hindens och ställde mig på mina höjder, >Hab. 3,19.

2SAM 22:35 du som lärde mina händer att strida och mina armar att spänna kopparbågen! >Ps. 144,1.

2SAM 22:36 Du gav mig din frälsnings sköld och din bönhörelse gjorde mig stor,

2SAM 22:37 du skaffade rum för mina steg, där jag gick, och mina fötter vacklade icke. >Ps. 17,5. 31,9.

2SAM 22:38 Jag förföljde mina fiender och förgjorde dem; jag vände icke tillbaka, förrän jag hade gjort ände på dem.

2SAM 22:39 Ja, jag gjorde ände på dem och slog dem, så att de icke mer reste sig; de föllo under mina fötter.

2SAM 22:40 Du omgjordade mig med kraft till striden, du böjde mina motståndare under mig.

2SAM 22:41 Mina fiender drev du på flykten för mig, dem som hatade mig förgjorde jag.

2SAM 22:42 De sågo sig omkring, men det fanns ingen som frälste; efter HERREN, men han svarade dem icke. >Joh. 9,31.

2SAM 22:43 Och jag stötte dem sönder till stoft på jorden, jag krossade och förtrampade dem såsom orenlighet på gatan.

2SAM 22:44 Du räddade mig ur mitt folks strider, du bevarade mig till ett huvud över hedningar; folkslag som jag ej kände blevo mina tjänare.

2SAM 22:45 Främlingar visade mig underdånighet; vid blotta ryktet hörsammade de mig. >5 Mos 33,29.

2SAM 22:46 Ja, främlingarnas mod vissnade bort; de omgjordade sig och övergåvo sina borgar.

2SAM 22:47 HERREN lever! Lovad vare min klippa, upphöjd vare Gud, min frälsnings klippa!

2SAM 22:48 Gud, som har givit mig hämnd och lagt folken under mig;

2SAM 22:49 du som har fört mig ut från mina fiender och upphöjt mig över mina motståndare, räddat mig från våldets man!

2SAM 22:50 Fördenskull vill jag tacka dig, HERRE, bland hedningarna, och lovsjunga ditt namn. >Rom. 15,9.

2SAM 22:51 Ty du giver din konung stor seger och gör nåd mot din smorde, mot David och hans säd till evig tid. >2 Sam. 7,8 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler