Main Index: Swedish Bible

 

2 Samuel 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

2SAM 11:1 Rabbas belägring. Davids äktenskapsbrott med Bat-Seba och hans blodskuld.

2SAM 11:1 Följande år, vid den tid då konungarna plägade draga i fält, sände David åstad Joab och med honom sina tjänare och hela Israel; och de härjade Ammons barns land och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. >2 Sam. 12,26 f. 1 Krön. 20,1.

2SAM 11:2 Då hände sig en afton, när David hade stått upp från sitt läger och gick omkring på konungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade; och kvinnan var mycket fager att skåda.

2SAM 11:3 David sände då åstad och förfrågade sig om kvinnan, och man sade: "Det är Bat-Seba, Eliams dotter, hetiten Urias hustru."

2SAM 11:4 Då sände David några män med uppdrag att hämta henne, och hon kom till honom, och han låg hos henne, när hon hade helgat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. >3 Mos. 15,19.

2SAM 11:5 Men kvinnan blev havande; hon sände då åstad och lät underrätta David därom och säga: "Jag är havande."

2SAM 11:6 Då sände David till Joab detta bud: "Sänd till mig hetiten Uria." Så sände då Joab Uria till David.

2SAM 11:7 Och när Uria kom till David, frågade denne om det stod väl till med Joab och med folket, och huru kriget gick.

2SAM 11:8 Därefter sade David till Uria: "Gå nu ned till ditt hus och två dina fötter." När då Uria gick ut ur konungens hus, sändes en gåva från konungen efter honom.

2SAM 11:9 Men Uria lade sig till vila vid ingången till konungshuset, jämte hans herres alla andra tjänare, och gick icke ned till sitt eget hus.

2SAM 11:10 Detta berättade man för David och sade: "Uria har icke gått ned till sitt hus." Då sade David till Uria: "Du kommer ju från resan; varför har du då icke gått ned till ditt hus?"

2SAM 11:11 Uria svarade David: "Arken och Israel och Juda bo nu i lägerhyddor, och min herre Joab och min herres tjänare äro lägrade ute på marken: skulle jag då gå in i mitt hus för att äta och dricka och ligga hos min hustru? Så sant du lever, så sant din själ lever: jag vill icke göra så." >1 Sam. 4,3 f.

2SAM 11:12 Då sade David till Uria: "Stanna här också i dag, så vill jag i morgon sända dig åstad." Så stannade då Uria i Jerusalem den dagen och den följande.

2SAM 11:13 Och David inbjöd honom till sig och lät honom äta och dricka med sig och gjorde honom drucken. Men om aftonen gick han ut och lade sig på sitt läger tillsammans med sin herres tjänare, och gick icke ned till sitt hus.

2SAM 11:14 Följande morgon skrev David ett brev till Joab och sände det med Uria.

2SAM 11:15 I brevet skrev han så: "Ställen Uria längst fram, där striden är som häftigast, och dragen eder sedan tillbaka från honom, så att han bliver slagen till döds."

2SAM 11:16 Under belägringen av staden skickade då Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen funnos.

2SAM 11:17 Och männen i staden gjorde ett utfall och gåvo sig i strid med Joab, och flera av folket, av Davids tjänare, föllo; också hetiten Uria dödades.

2SAM 11:18 Då sände Joab och lät berätta för David allt vad som hade hänt under striden.

2SAM 11:19 Och han bjöd budbäraren och sade: "När du har omtalat för konungen allt vad som har hänt under striden,

2SAM 11:20 då upptändes kanske konungens vrede, och han säger till dig: 'Varför gingen I under striden så nära intill staden? Vissten I icke att de skulle skjuta uppifrån muren?

2SAM 11:21 Vem var det som slog ihjäl Abimelek, Jerubbesets son? Var det icke en kvinna som kastade en kvarnsten ned på honom från muren, så att han dödades, där i Tebes? Varför gingen I då så nära intill muren?' Men då skall du säga: 'Din tjänare Uria, hetiten, är ock död.'" >Dom. 9,53.

2SAM 11:22 Budbäraren gick åstad och kom och berättade för David allt vad Joab hade sänt honom att säga;

2SAM 11:23 budbäraren sade till David: "Männen blevo oss övermäktiga och drogo ut mot oss på fältet, men vi slogo dem tillbaka ända till stadsporten.

2SAM 11:24 Då sköto skyttarna uppifrån muren på dina tjänare, så att flera av konungens tjänare dödades; din tjänare Uria, hetiten, är ock död."

2SAM 11:25 Då sade David till budbäraren: "Så skall du säga till Joab: 'Låt icke detta förtryta dig, ty svärdet förtär än den ene, än den andre; fortsatt med kraft stadens belägring och förstör den.' Och intala honom så mod."

2SAM 11:26 Då nu Urias hustru hörde att hennes man Uria var död, höll hon dödsklagan efter sin man.

2SAM 11:27 Och när sorgetiden var förbi, sände David och lät hämta henne hem till sig, och hon blev hans hustru; därefter födde hon honom en son. Men vad David hade gjort misshagade HERREN.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler