Main Index: Swedish Bible

 

2 Kings 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2KINGS 24:1 Jojakims fall. Jojakin och Sidkia konungar i Juda.

2KINGS 24:1 I hans tid drog Nebukadnessar, konungen i Babel, upp, och Jojakim blev honom underdånig och förblev så i tre år; men sedan avföll han från honom. >2 Krön. 36,6 f.

2KINGS 24:2 Då sände HERREN över honom kaldéernas; araméernas, moabiternas och Ammons barns härskaror; han sände dem över Juda för att förgöra det -- i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom sina tjänare profeterna. >2 Kon. 20,17. 22,15 f. Jer. 13,9 f.

2KINGS 24:3 Ja, det var efter HERRENS ord som detta kom över Juda, i det att han försköt det från sitt ansikte för de synder Manasse hade begått och för allt vad denne hade förövat, >2 Kon. 21,11 f. 23,27. Jer. 15,4.

2KINGS 24:4 jämväl för det oskyldiga blod som han utgöt, ty han uppfyllde Jerusalem med oskyldigt blod; det ville HERREN icke förlåta. >2 Kon. 21,16.

2KINGS 24:5 Vad nu mer är att säga om Jojakim och om allt vad han gjorde, det finnes upptecknat i Juda konungars krönika.

2KINGS 24:6 Och Jojakim gick till vila hos sina fäder. Och hans son Jojakin blev konung efter honom.

2KINGS 24:7 Därefter drog konungen i Egypten icke vidare ut ur sitt land, ty konungen i Babel hade intagit allt som tillhörde konungen i Egypten, från Egyptens bäck ända till floden Frat."

2KINGS 24:8 Jojakin var aderton år gammal, när han blev konung, och han regerade tre månader i Jerusalem. Hans moder hette Nehusta, Elnatans dotter, från Jerusalem. >2 Krön. 36,9 f.

2KINGS 24:9 Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader hade gjort.

2KINGS 24:10 På den tiden drogo den babyloniske konungen Nebukadnessars tjänare upp till Jerusalem, och staden blev belägrad.

2KINGS 24:11 Och Nebukadnessar, konungen i Babel, kom till staden, medan hans tjänare belägrade den.

2KINGS 24:12 Då gav sig Jojakin, Juda konung, åt konungen i Babel, med sin moder och med sina tjänare, sina hövitsmän och hovmän; och konungen i Babel tog honom så till fånga i sitt åttonde regeringsår.

2KINGS 24:13 Och han förde bort därifrån alla skatter i HERRENS hus och skatterna i konungshuset, han lösbröt ock beläggningen från alla gyllene föremål som Salomo, Israels konung, hade låtit göra för HERRENS tempel, detta i enlighet med vad HERREN hade hotat. >2 Kon. 20,17. Jes. 30,6.

2KINGS 24:14 Och han förde bort i fångenskap hela Jerusalem, alla hövitsmän och alla tappra stridsmän; tio tusen förde han bort, jämväl alla timmermän och smeder. Inga andra lämnades kvar än de ringaste av folket i landet. >1 Sam. 13,19.

2KINGS 24:15 Han förde Jojakin bort till Babel; därjämte förde han konungens moder, konungens hustrur och hans hovmän samt de mäktige i landet såsom fångar bort ifrån Jerusalem till Babel, >Jer. 22,26.

2KINGS 24:16 så ock alla stridsmännen, sju tusen, och timmermännen och smederna, ett tusen, allasammans raska och krigsdugliga män. Dessa fördes nu av den babyloniske konungen i fångenskap till Babel. >Jer. 52,28 f.

2KINGS 24:17 Men konungen i Babel gjorde hans farbroder Mattanja till konung i hans ställe och förändrade dennes namn till Sidkia. >Jer. 37,1 f.

2KINGS 24:18 Sidkia var tjuguett år gammal, när han blev konung, och han regerade elva år i Jerusalem. Hans moder hette Hamital, Jeremias dotter, från Libna. >2 Kon. 23,31. 1 Krön. 3,15. 2 Krön. 36,11 f. Jer. 52,1 f.

2KINGS 24:19 Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon, alldeles såsom Jojakim hade gjort.

2KINGS 24:20 Ty på grund av HERRENS vrede skedde vad som skedde med Jerusalem och Juda, till dess att han kastade dem bort ifrån sitt ansikte. Och Sidkia avföll från konungen i Babel.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler