Main Index: Swedish Bible

 

2 Kings 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

2KINGS 20:1 Hiskias sjukdom. Sändebuden från Babel. Hiskias död.

2KINGS 20:1 Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk; och profeten Jesaja, Amos' son, kom till honom och sade till honom: "Så säger HERREN: Beställ om ditt hus; ty du måste dö och skall icke tillfriskna." >2 Krön. 32,24 f. Jes. 38,1 f.

2KINGS 20:2 Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till HERREN och sade:

2KINGS 20:3 "Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon." Och Hiskia grät bitterligen.

2KINGS 20:4 Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden, kom HERRENS ord till honom; han sade:

2KINGS 20:5 "Vänd om och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: Så säger HERREN, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag vill göra dig frisk; i övermorgon skall du få gå upp i HERRENS hus.

2KINGS 20:6 Och jag skall föröka din livstid med femton år; jag skall ock rädda dig och denna stad ur den assyriske konungens hand. Ja, jag skall beskärma denna stad, för min skull och för min tjänare Davids skull. >2 Kon. 19,34.

2KINGS 20:7 Och Jesaja sade: "Hämten hit en fikonkaka." Då hämtade man en sådan och lade den på bulnaden. Och han tillfrisknade.

2KINGS 20:8 Och Hiskia sade till Jesaja: "Vad för ett tecken gives mig därpå att HERREN skall göra mig frisk, så att jag i övermorgon får gå upp i HERRENS hus?"

2KINGS 20:9 Jesaja svarade: "Detta skall för dig vara tecknet från HERREN därpå att HERREN skall göra vad han har lovat: skuggan har gått tio steg framåt; skall den nu gå tio steg tillbaka?"

2KINGS 20:10 Hiskia sade: "Det är lätt för skuggan att sträcka sig tio steg framåt. Nej, låt skuggan gå tio steg tillbaka."

2KINGS 20:11 Då ropade profeten Jesaja till HERREN, och han lät skuggan på Ahas' solvisare gå tillbaka de tio steg som den redan hade lagt till rygga. >Syr. 48,23.

2KINGS 20:12 Vid samma tid sände Berodak-Baladan, Baladans son, konungen i Babel, brev och skänker till Hiskia, ty han hade sport att Hiskia hade varit sjuk. >Jes. 39,1 f.

2KINGS 20:13 Och när Hiskia hade hört på dem, visade han dem hela sitt förrådshus, sitt silver och guld, sina välluktande kryddor och sina dyrbara oljor, och hela sitt tyghus och allt vad som fanns i hans skattkamrar. Intet fanns i Hiskias hus eller eljest i hans ägo, som han icke visade dem.

2KINGS 20:14 Men profeten Jesaja kom till konung Hiskia och sade till honom: "Vad hava dessa män sagt, och varifrån hava de kommit till dig?" Hiskia svarade: "De hava kommit ifrån fjärran land, ifrån Babel."

2KINGS 20:15 Han sade vidare: "Vad hava de sett i ditt hus?" Hiskia svarade: "Allt som är i mitt hus hava de sett; intet finnes i mina skattkamrar, som jag icke har visat dem."

2KINGS 20:16 Då sade Jesaja till Hiskia: "Hör HERRENS ord:

2KINGS 20:17 Se, dagar skola komma, då allt som finnes i ditt hus, och som dina fäder hava samlat ända till denna dag skall föras bort till Babel; intet skall bliva kvar, säger HERREN. >2 Kon. 24,13 f.

2KINGS 20:18 Och söner till dig, de som skola utgå av dig, och som du skall föda, dem skall man taga, och de skola bliva hovtjänare i den babyloniske konungens palats." >Dan. 1,3 f.

2KINGS 20:19 Hiskia sade till Jesaja: "Gott är det HERRENS ord som du har talat." Och han sade ytterligare: "Ja, om nu blott frid och trygghet få råda i min tid."

2KINGS 20:20 Vad nu mer är att säga om Hiskia och om alla hans bedrifter, och om huru han anlade dammen och vattenledningen och ledde vatten in i staden, det finnes upptecknat Juda konungars krönika. >Syr. 48,17.

2KINGS 20:21 Och Hiskia gick till vila hos sina fäder. Och hans son Manasse blev konung efter honom.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler