Main Index: Swedish Bible

 

2 Chronicles 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

2CHRON 27:1 Jotam konung i Juda.

2CHRON 27:1 Jotam var tjugufem år gammal när han blev konung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. >2 Kon. 15,32 f.

2CHRON 27:2 Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader Ussia hade gjort, vartill kom att han icke trängde in i HERRENS tempel; men folket gjorde ännu vad fördärvligt var. >2 Krön. 26,16.

2CHRON 27:3 Han byggde Övre porten till HERRENS hus, och på Ofelmuren utförde han stora byggnadsarbeten. >Neh. 3,26. 11,21.

2CHRON 27:4 Därtill byggde han städer i Juda bergsbygd, och i skogarna byggde han borgar och torn. >2 Krön. 26,10.

2CHRON 27:5 Och när han så kom i strid med Ammons barns konung, blev han dem övermäktig, så att Ammons barn det året måste giva honom ett hundra talenter silver, tio tusen korer vete och tio tusen korer korn. Lika mycket måste Ammons barn erlägga åt honom också nästa år och året därpå.

2CHRON 27:6 Så mäktig blev Jotam, därför att han vandrade ståndaktigt inför HERREN, sin Gud.

2CHRON 27:7 Vad nu mer är att säga om Jotam och om alla hans krig och andra företag, det finnes upptecknat i boken om Israels och Juda konungar.

2CHRON 27:8 Han var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han regerade sexton år i Jerusalem.

2CHRON 27:9 Och Jotam gick till vila hos sina fäder, och man begrov honom i Davids stad. Och hans son Ahas blev konung efter honom.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler