Main Index: Swedish Bible

 

1 Timothy 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1TIM 3:1 Hurudana församlingsföreståndare och församlingstjänare böra vara. Gudsfruktans hemlighet.

1TIM 3:1 Det är ett visst ord, att om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en god verksamhet han åstundar.

1TIM 3:2 En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa,

1TIM 3:3 icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.

1TIM 3:4 Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;

1TIM 3:5 ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling?

1TIM 3:6 Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom.

1TIM 3:7 Han bör ock hava gott vittnesbörd om sig av dem som stå utanför, så att han icke utsättes för smälek och faller i djävulens snara.

1TIM 3:8 Församlingstjänarna böra likaledes skicka sig värdigt, icke vara tvetaliga, icke benägna för mycket vindrickande, icke snikna efter slem vinning;

1TIM 3:9 de böra äga trons hemlighet i ett rent samvete.

1TIM 3:10 Men också dessa skola först prövas; därefter må de, om de befinnas oförvitliga, få tjäna församlingen.

1TIM 3:11 Är det kvinnor, så böra dessa likaledes skicka sig värdigt, icke gå omkring med förtal, men vara nyktra och trogna i allt.

1TIM 3:12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man; han skall hålla god ordning på sina barn och väl förestå sitt hus.

1TIM 3:13 Ty de som hava väl skött en församlingstjänares syssla, de vinna en aktad ställning och kunna i tron, den tro de hava i Kristus Jesus, uppträda med mycken frimodighet.

1TIM 3:14 Detta skriver jag till dig, fastän jag hoppas att snart få komma till dig.

1TIM 3:15 Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta huru man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.

1TIM 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: "Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler