Main Index: Swedish Bible

 

1 Thessalonians 1

[1] [2] [3] [4] [5]

1THESS 1:1 Paulus hälsar de kristna i Tessalonika och tackar Gud för evangelii framgång bland dem.

1THESS 1:1 Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa tessalonikernas församling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid* vare med eder.

1THESS 1:2 Vi tacka Gud alltid för eder alla, när vi tänka på eder i våra böner.

1THESS 1:3 Ty oavlåtligen ihågkomma vi inför vår Gud och Fader edra gärningar i tron och edert arbete i kärleken och eder ståndaktighet i hoppet, i vår Herre Jesus Kristus.

1THESS 1:4 Vi veta ju, käre bröder, i Guds älskade, huru det var, när I bleven utvalda:

1THESS 1:5 vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet. I veten ock på vad sätt vi uppträdde bland eder, till edert bästa.

1THESS 1:6 Och I å eder sida bleven våra efterföljare och därmed Herrens, i det att I, mitt under stort betryck, togen emot ordet med glädje i helig ande.

1THESS 1:7 Så bleven I själva ett föredöme för alla de troende i Macedonien och Akaja.

1THESS 1:8 Ty från eder har genljudet av Herrens ord gått vidare ut; icke allenast i Macedonien och Akaja, utan allestädes har eder tro på Gud blivit känd, så att vi för vår del icke behöva tala något därom.

1THESS 1:9 Ty själva förkunna de om oss, med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos eder, och huru I från avgudarna omvänden eder till Gud, till att tjäna den levande och sanne Guden,

1THESS 1:10 och till att vänta hans Son från himmelen, honom som han har uppväckt från de döda, Jesus, som frälsar oss undan den kommande vredesdomen.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler