Main Index: Swedish Bible

 

1 Samuel 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1SAM 8:1 Samuels söner. Israels barns önskan att få en konung.

1SAM 8:1 Men när Samuel blev gammal, satte han sina söner till domare över Israel

1SAM 8:2 Hans förstfödde son hette Joel, och hans andre son Abia; de hade sitt domarsäte i Beer-Seba. >1 Krön. 6,28.

1SAM 8:3 Men hans söner vandrade icke på hans väg, utan veko av därifrån och sökte orätt vinning; de togo mutor och vrängde rätten. >2 Mos. 23,8. 5 Mos. 16,19. 24,17.

1SAM 8:4 Då församlade sig alla de äldste i Israel och kommo till Samuel i Rama. >1 Sam. 7,17.

1SAM 8:5 Och de sade till honom: "Du är ju nu gammal, och dina söner vandra icke på dina vägar. Så sätt nu en konung över oss till att döma oss, såsom alla andra folk hava." >5 Mos. 17,14 f. Hos. 13,10 f. Apg. 13,21.

1SAM 8:6 Men det misshagade Samuel, detta att de sade då: "Giv oss en konung, for att han må döma oss." Och Samuel bad till HERREN. >1 Sam. 12,l7.

1SAM 8:7 Då sade HERREN till Samuel "Lyssna till folkets ord, och gör allt vad de begära av dig; ty det är icke dig de hava förkastat, nej, mig hava de förkastat, i det de icke vilja att jag skall vara konung över dem. >1 Sam. 10,l9. Hos. 8,4.

1SAM 8:8 Såsom de alltid hava gjort, från den dag då jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag, i det att de hava övergivit mig och tjänat andra gudar, så göra de nu ock mot dig.

1SAM 8:9 Så lyssna nu till deras ord. Dock må du högtidligt varna dem och förkunna för dem den konungs rätt, som kommer att regera över dem." >5 Mos. 17,14 f.

1SAM 8:10 Och Samuel sade till folket, som hade begärt en konung av honom, allt vad HERREN hade talat.

1SAM 8:11 Han sade: "Detta bliver den konungs rätt, som kommer att regera över eder: Edra söner skall han taga och skall sätta dem på sina vagnar och hästar, till sin tjänst, eller ock skola de nödgas löpa framför hans vagnar. >2 Sam. 15,1.

1SAM 8:12 Andra av dem skall han taga och sätta till sina över- och underhövitsmän, och andra skola nödgas plöja hans åkerjord och inbärga hans skörd och förfärdiga hans krigsredskap och hans vagnsredskap.

1SAM 8:13 Edra döttrar skall han taga till salvoberederskor, kokerskor och bagerskor.

1SAM 8:14 Edra bästa åkrar, vingårdar och olivplanteringar skall han taga och skall giva dem åt sina tjänare;

1SAM 8:15 och han skall taga tionde av edra sädesfält och edra vingårdar och giva åt sina hovmän och tjänare.

1SAM 8:16 Därtill skall han taga edra tjänare och edra tjänarinnor och edra bästa ynglingar, så ock edra åsnor, och bruka dem för sitt behov.

1SAM 8:17 Av eder småboskap skall han taga tionde, och I skolen vara hans trälar.

1SAM 8:18 När I då ropen om hjälp för dem konungs skull som I själva haven utvalt åt eder, då skall HERREN icke svara eder.

1SAM 8:19 Men folket ville icke lyssna till Samuels ord, utan sade: "Nej, en konung måste vi hava över oss."

1SAM 8:20 Vi vilja bliva lika alla andra folk; vi vilja hava en konung som dömer oss, och som drager ut i spetsen för oss till att föra våra krig."

1SAM 8:21 Då nu Samuel hörde allt detta som folket sade, framförde han det till HERREN.

1SAM 8:22 Men HERREN sade till Samuel: "Lyssna till deras ord, och sätt en konung över dem." Då sade Samuel till Israels män: "Gån hem, var och en till sin stad."

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler