Main Index: Swedish Bible

 

1 Samuel 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

1SAM 31:1 Sauls och hans söners död i striden mot filistéerna. Deras begravning.

1SAM 31:1 Och filistéerna stridde mot Israel; och Israels män flydde för filistéerna och föllo slagna på berget Gilboa. >1 Sam. 28,4. 1 Krön. 10,1 f.

1SAM 31:2 Och filistéerna ansatte ivrigt Saul och hans söner. Och filistéerna dödade Jonatan, Abinadab och Malki-Sua, Sauls söner. >1 Sam. 14,49. 1 Krön. 8,33. 9,39.

1SAM 31:3 När då Saul själv blev häftigt anfallen och bågskyttarna kommo över honom, greps han av stor förskräckelse för skyttarna.

1SAM 31:4 Och Saul sade till sin vapendragare: "Drag ut ditt svärd och genomborra mig därmed, så att icke dessa oomskurna komma och genomborra mig och hantera mig skändligt." Men hans vapendragare ville det icke, ty han fruktade storligen. Då tog Saul själv svärdet och störtade sig därpå. >Dom. 9,54.

1SAM 31:5 Men när vapendragaren såg att Saul var död, störtade han sig ock på sitt svärd och följde honom i döden.

1SAM 31:6 Så dogo då med varandra på den dagen Saul och hans tre söner och hans vapendragare, och därjämte alla hans män.

1SAM 31:7 Och när israeliterna på andra sidan dalen och på andra sidan Jordan förnummo att Israels män hade flytt, och att Saul och hans söner voro döda, övergåvo de städerna och flydde; sedan kommo filistéerna och bosatte sig i dem.

1SAM 31:8 Dagen därefter kommo filistéerna för att plundra de slagna och funno då Saul och hans tre söner, där de lågo fallna på berget Gilboa.

1SAM 31:9 Då höggo de av hans huvud och drogo av honom hans vapen och sände dem omkring i filistéernas land och läto förkunna det glada budskapet i sitt avgudahus och bland folket.

1SAM 31:10 Och de lade hans vapen i Astartetemplet, men hans kropp hängde de upp på Bet-Sans mur.

1SAM 31:11 Men när invånarna i Jabes i Gilead hörde vad filistéerna hade gjort med Saul,

1SAM 31:12 stodo de upp, alla stridbara män, och gingo hela natten och togo Sauls och hans söners kroppar ned från Bet-Sans mur, och begåvo sig därefter till Jabes och förbrände dem där. >2 Krön. 16,14. 21,19. Jer. 34,5.

1SAM 31:13 Sedan togo de deras ben och begrovo dem under tamarisken i Jabes och fastade så i sju dagar.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler