Main Index: Swedish Bible

 

1 Peter 5

[1] [2] [3] [4] [5]

1PET 5:1 De äldstes och de yngres plikter. Förmaning till ödmjukhet och vaksamhet. Hälsningar och slutönskan.

1PET 5:1 Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: >Apg. 11,30. Rom. 8,17 f. Upp. 1,9.

1PET 5:2 Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård, varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta. >Joh. 21,15 f. Apg. 20,28. 1 Tim. 3,3. Tit. 1,7.

1PET 5:3 Uppträden icke såsom herrar över edra församlingar, utan bliven föredömen för hjorden. >2 Kor. 1,24. 1 Tim. 4,12.

1PET 5:4 Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans. >Jes 40,11. Joh. 10,11. 1 Kor. 9,25. 2 Tim. 4,8. Hebr. 13,20. >1 Petr. 1,4. Jak. 1,12.

1PET 5:5 Så skolen I ock, I yngre, å eder sida underordna eder de äldre. Ikläden eder alla, i umgängelsen med varandra, ödmjukheten såsom en tjänardräkt. Ty "Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd". >Job 22,29. Ords. 3,34. Syr. 3,18. Matt. 23,12. Joh. 13,14. >Rom. 12,10, 16. Ef. 5,21. Fil. 2,3. Jak 4,6, 10.

1PET 5:6 Ödmjuken eder alltså under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja eder i sinom tid. >Job 22,29. Luk. 1,52. 14,11.

1PET 5:7 Och "kasten alla edra bekymmer på honom", ty han har omsorg om eder. >Ps. 40,18. 55,23. Matt. 6,25 f. Fil. 4,6.

1PET 5:8 Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. >Luk. 21,36. 22,31. 1 Tess. 5,6.

1PET 5:9 Stån honom emot, fasta i tron, och veten att samma lidanden vederfaras edra bröder här i världen. >Ef. 4,27. 6,11, 13. Jak. 4,7.

1PET 5:10 Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder. >2 Kor. 1,21. 4,17. 1 Tess. 2,12. 2 Tess. 3,3. 2 Tim. 1,9. >Hebr. 13,21. 1 Petr. 1,6.

1PET 5:11 Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen. > Petr. 4,11.

1PET 5:12 Genom Silvanus, eder trogne broder -- för en sådan håller jag honom nämligen -- har jag nu i korthet skrivit detta, för att förmana eder, och för att betyga att den nåd I stån i är Guds rätta nåd. >1 Tess. 1,1.

1PET 5:13 Församlingen i Babylon, utvald likasom eder församling, hälsar eder. Så gör ock min son Markus. >Apg. 12,12, 25. 15,37 f. 2 Tim. 4,11.

1PET 5:14 Hälsen varandra med en kärlekens kyss. Frid vare med eder alla som ären i Kristus. >Rom. 16,16.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler