Main Index: Swedish Bible

 

1 Peter 3

[1] [2] [3] [4] [5]

1PET 3:1 Äkta makars inbördes plikter. Uppmaning till helig vandel, särskilt till tålamod i lidandet efter Kristi föredöme, hans som har berett frälsning på jorden, predikat för dödsrikets andar och nu sitter på Guds högra sida i himmelen och råder jämväl över dess andemakter.

1PET 3:1 Sammalunda, i hustrur, underordnen eder edra män, för att också de män, som till äventyrs icke hörsamma ordet; må genom sina hustrurs vandel bliva vunna utan ord, >1 Mos. 3,16. 1 Kor. 14,34. Ef. 5,22 f. Kol. 3,18. Tit. 2,5.

1PET 3:2 när de skåda den rena vandel som I fören i fruktan. >1 Petr. 2,12.

1PET 3:3 Eder prydnad vare icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i eder klädedräkt. >Jes. 3,16 f. 1 Tim. 2,9.

1PET 3:4 Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud. >Rom. 2,29. 7,22. 2 Kor. 4,16.

1PET 3:5 På sådant sätt prydde sig ju ock fordom de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män.

1PET 3:6 Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom "herre"; och hennes barn haven I blivit, om I gören vad gott är, och icke låten eder förskräckas av något. >1 Mos. 18,12.

1PET 3:7 Sammalunda skolen I ock, I män, på förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet; och eftersom de äro edra medarvingar till livets nåd, skolen I bevisa dem all ära, på det att edra böner icke må bliva förhindrade. >1 Kor. 7,3. Ef. 5,25. Kol. 3,19. 1 Tess. 4,4 f.

1PET 3:8 Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka. >Luk.6,36. Rom. 12,16 f. 15,5.

1PET 3:9 Vedergällen icke ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsignen; därtill ären I ju ock kallade, att I skolen få välsignelse till arvedel. >3 Mos. 19,18. Ords. 20,22. Matt. 5,38 f. 25,34. 1 Kor. 6,7. >1 Tess. 5,15.

1PET 3:10 Ty "den som vill älska livet och se goda dagar, han avhålle sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek; >Ps. 34,13 f. Jak. 1,26.

1PET 3:11 han vände sig bort ifrån det som är ont, och göre vad gott är, han söke friden, och trakte därefter >Jes 1,16 f. Hebr. 12,14. 3 Joh. v. 11.

1PET 3:12 Ty Herrens ögon äro vända till de rättfärdiga, och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot dem som göra det onda".

1PET 3:13 Och vem är den som kan göra eder något ont, om I nitälsken för det som är gott?

1PET 3:14 Skullen I än få lida för rättfärdighets skull, så ären I dock saliga. "Hysen ingen fruktan för dem, och låten eder icke förskräckas; >Jes. 8,12 f. 51,12. Jer. 1,8. Matt. 5,10. 10,28. >1 Petr. 2,19 f. 4,14 f.

1PET 3:15 nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan." Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan >Ps. 119,46. Apg. 4,8 f. 1 Petr. 1,13.

1PET 3:16 och med ett gott samvete, så att de som smäda eder goda vandel i Kristus komma på skam, i fråga om det som de förtala eder för. >Tit. 2:8. 1 Petr. 2:12, 15, 19 f.

1PET 3:17 Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om så skulle vara Guds vilja, än att lida för onda.

1PET 3:18 Kristus själv led ju en gång döden för synder; rättfärdig led han för orättfärdiga, på det att han skulle föra oss till Gud. Ja, han blev dödad till köttet, men till anden blev han gjord levande. >Rom. 1,4. 5,6. 2 Kor. 13,4. Ef. 2,18. Hebr. 9,15, 28.

1PET 3:19 I anden gick han gick han ock åstad och predikade för de andar som höllos i fängelse, >1 Petr. 4,6.

1PET 3:20 för sådana som fordom voro ohörsamma, när Guds långmodighet gav dem anstånd i Noas tid, då när en ark byggdes, i vilken några få -- allenast åtta personer -- blevo frälsta genom vatten. >1 Mos. 6,1 f.

1PET 3:21 Efter denna förebild bliven nu och I frälsta genom vatten -- nämligen genom ett dop som icke betyder att man avtvår kroppslig orenhet, utan betyder att man anropar Gud om ett gott samvete -- i kraft av Jesu Kristi uppståndelse, >Ef. 5,26. Hebr. 10,22.

1PET 3:22 hans som har farit upp till himmelen, och som nu sitter på Guds högra sida, sedan änglar och väldige och makter i andevärlden hava blivit honom underlagda. >Ps. 110,1. Rom. 8,34. Ef. 1,20 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler