Main Index: Swedish Bible

 

1 Peter 2

[1] [2] [3] [4] [5]

1PET 2:1 Uppmaning till andlig tillväxt och till att låta sig uppbyggas på hörnstenen Kristus. Undersåtars och tjänares plikter.

1PET 2:1 Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal. >Ef. 4,22, 25. Kol. 3,8 f. Hebr. 12,1. Jak. 1,21.

1PET 2:2 Och då I nu ären nyfödda barn, så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsning,

1PET 2:3 om I annars haven "smakat att Herren är god". >Ps. 34,9.

1PET 2:4 Och kommen till honom, den levande stenen, som väl av människor är förkastad, men inför Gud är "utvald och dyrbar"; >Ps. 118,22. Ef. 2,20 f.

1PET 2:5 och låten eder själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I bliven ett "heligt prästerskap", som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus äro välbehagliga för Gud. >Jes. 61,6. Rom. 12,1, 1 Kor. 3,16. Hebr. 3,6. 13,15 f. Upp. 1,6.

1PET 2:6 Det heter nämligen på ett ställe i skriften: "Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall icke komma på skam." >Jes. 28,16.

1PET 2:7 För eder, I som tron, är stenen alltså dyrbar, men för sådana som icke tro "har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten", >Matt 21,42.

1PET 2:8 som är "en stötesten och en klippa till fall". Eftersom de icke hörsamma ordet, stöta de sig; så var det ock bestämt om dem. >Jes. 8,14. Luk. 2,34.

1PET 2:9 I åter ären "ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk", för att I skolen förkunna hans härliga gärningar, hans som har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus. >2 Mos. 19,5 f. 5 Mos. 7,6. Jes. 44,1. 62,12. 63,7. 2 Kor. 4,6. >Kol. 1,13.

1PET 2:10 I som förut "icke voren ett folk", men nu ären "ett Guds folk", I som "icke haden fått någon barmhärtighet", men nu "haven fått barmhärtighet". >Hos. 1,6, 9 f. 2,23.

1PET 2:11 Mina älskade, jag förmanar eder såsom "gäster och främlingar" att taga eder till vara för de köttsliga begärelserna, vilka föra krig mot själen. >1 Mos. 23,4. Rom. 13,14. Gal. 5,24. Hebr. 11,13. >1 Petr. 1,1. Jak. 4,1.

1PET 2:12 Och fören en god vandel bland hedningarna, på det att dessa, om de i någon sak förtala eder såsom illgärningsmän, nu i stället, när de skåda edra goda gärningar, må för dessas skull prisa Gud på den dag då han söker dem. >Matt. 5,16. Rom. 12,17. 1 Petr. 3,16.

1PET 2:13 Varen underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är konungen, såsom den överste härskaren, >Rom. 13,1 f. Tit. 3,1.

1PET 2:14 eller det är landshövdingarna, som ju äro sända av honom för att straffa dem som göra vad ont är och för att prisa dem som göra vad gott är.

1PET 2:15 Ty så är Guds vilja, att I med goda gärningar skolen stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. >Tit. 2,8.

1PET 2:16 I ären ju fria, dock icke som om I haden friheten för att därmed överskyla ondskan, utan såsom Guds tjänare. >Joh. 8,32. Rom. 6,18. Gal. 5,1. 13.

1PET 2:17 Bevisen var man ära, älsken bröderna, "frukten Gud, ären konungen". >Ords. 24,21. Matt. 22,21. Rom. 12,10. Fil. 2,3. Hebr. 13,1.

1PET 2:18 I tjänare, underordnen eder edra herrar med all fruktan, icke allenast de goda och milda, utan också de obilliga. >Ef. 6,5. Kol. 3,22.

1PET 2:19 Ty det är välbehagligt för Gud, om någon, med honom för ögonen, tåligt uthärdar sina vedervärdigheter, när han får lida oförskylt. >Matt. 5,10 f.

1PET 2:20 Ty vad berömligt är däri att I bevisen tålamod, när I för edra synders skull fån uppbära hugg och slag? Men om I bevisen tålamod, när I fån lida för goda gärningars skull, då är detta välbehaglig för Gud. >1 Petr. 3,14, 17 f. 4,14 f.

1PET 2:21 Ty därtill ären I kallade, då ju Kristus själv led för eder och efterlämnade åt eder en förebild, på det att I skullen följa honom och vandra i hans fotspår. >Matt. 11,29. 16,24. Joh. 13,15. Fil. 2,5.

1PET 2:22 "Han hade ingen synd gjort, och intet svek fanns i hans mun. >Jes. 53,9. 2 Kor. 5,21. 1 Joh. 3,5.

1PET 2:23 När han blev smädad, smädade han icke igen, och när han led, hotade han icke, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. >Matt. 27,39 f. Joh. 8,48 f. 1 Petr. 3,9.

1PET 2:24 Och "våra synder bar han" i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och "genom hans sår haven I blivit helade". >Jes. 53,5, 12. Rom. 6,3 f.

1PET 2:25 Ty I "gingen vilse såsom får", men nu haven I vänt om till edra själars herde och vårdare. >Ps 119,176. Jes. 53,6. Hes. 34,5 f. Joh. 10,11 f. Hebr. 13,20.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler