Main Index: Swedish Bible

 

1 Corinthians 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1COR 10:1 Utläggning av berättelsen om Israels ökenvandring. Varning för deltagande i hedniska offermåltider. Kristlig frihet, särskilt i fråga om förtärandet av offerkött, och denna frihets gränser.

1COR 10:1 Ty jag vill säga eder detta, mina bröder: Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet;

1COR 10:2 alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses;

1COR 10:3 alla åto de samma andliga mat,

1COR 10:4 och alla drucko de samma andliga dryck -- de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus.

1COR 10:5 Men de flesta av dem hade Gud icke behag till; de blevo ju nedgjorda i öknen.

1COR 10:6 Detta skedde oss till en varnagel, för att vi icke skulle hava begärelse till det onda, såsom de hade begärelse därtill.

1COR 10:7 Ej heller skolen I bliva avgudadyrkare, såsom somliga av dem blevo; så är ju skrivet: "Folket satte sig ned till att äta och dricka, och därpå stodo de upp till all leka."

1COR 10:8 Låtom oss icke heller bedriva otukt, såsom somliga av dem gjorde, varför ock tjugutre tusen föllo på en enda dag.

1COR 10:9 Låtom oss icke heller fresta Kristus, såsom somliga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av ormarna.

1COR 10:10 Knorren icke heller, såsom somliga av dem gjorde, varför de ock blevo dödade av "Fördärvaren".

1COR 10:11 Men detta vederfors dem för att tjäna till en varnagel, och det blev upptecknat till lärdom för oss, som hava tidernas ände inpå oss.

1COR 10:12 Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller.

1COR 10:13 Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.

1COR 10:14 Alltså, mina älskade, undflyn avgudadyrkan.

1COR 10:15 Jag säger detta till eder såsom till förståndiga människor; själva mån I döma om det som jag säger.

1COR 10:16 Välsignelsens kalk, över vilken vi uttala välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod? Brödet, som vi bryta, är icke det en delaktighet av Kristi kropp?

1COR 10:17 Eftersom det är ett enda bröd, så äro vi, fastän många, en enda kropp, ty alla få vi vår del av detta ena bröd.

1COR 10:18 Sen på det lekamliga Israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret?

1COR 10:19 Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting, eller att en avgud är någonting?

1COR 10:20 Nej, det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna.

1COR 10:21 I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord.

1COR 10:22 Eller vilja vi reta Herren? Äro då vi starkare än han?

1COR 10:23 "Allt är lovligt"; ja, men icke allt är nyttigt. "Allt är lovligt"; ja, men icke allt uppbygger.

1COR 10:24 Ingen söke sitt eget bästa, utan envar den andres.

1COR 10:25 Allt som säljes i köttboden mån I äta; I behöven icke för samvetets skull göra någon undersökning därom.

1COR 10:26 Ty "jorden är Herrens, och allt vad därpå är".

1COR 10:27 Om någon av dem som icke äro troende bjuder eder till sig och I viljen gå till honom, så mån I äta av allt som sättes fram åt eder; I behöven icke för samvetets skull göra någon undersökning därom.

1COR 10:28 Men om någon då säger till eder: "Detta är offerkött", så skolen I avhålla eder från att äta, för den mans skull, som gav saken till känna, och för samvetets skull --

1COR 10:29 jag menar icke ditt eget samvete, utan den andres; ty varför skulle jag låta min frihet dömas av en annans samvete?

1COR 10:30 Om jag äter därav med tacksägelse, varför skulle jag då bliva smädad för det som jag tackar Gud för?

1COR 10:31 Alltså, vare sig I äten eller dricken, eller vadhelst annat I gören, så gören allt till Guds ära.

1COR 10:32 Bliven icke för någon till en stötesten, varken för judar eller för greker eller för Guds församling;

1COR 10:33 varen såsom jag, som i alla stycken fogar mig efter alla och icke söker min egen nytta, utan de mångas, för att de skola bliva frälsta.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler