Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 25:1 Tempelsångarnas avdelningar.

1CHRON 25:1 Och David jämte härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, psaltare och cymbaler. Och detta är förteckningen på dem, på de män som fingo denna tjänstgöring till åliggande.

1CHRON 25:2 Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela, under konungens ledning.

1CHRON 25:3 Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, Hasabja och Mattitja, tillsammans sex, med harpor, under ledning av sin fader Jedutun, som hade profetisk anda till att spela tack- och lovsånger till HERREN.

1CHRON 25:4 Av Heman: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Sebuel och Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti och Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot.

1CHRON 25:5 Alla dessa voro söner till Heman, som var konungens siare, enligt det löfte Gud hade givit, att han ville upphöja hans horn; därför gav Gud Heman fjorton söner och tre döttrar.

1CHRON 25:6 Alla dessa stodo var och en under sin faders ledning, när de utförde sången i HERRENS hus till cymbaler, psaltare och harpor och så gjorde tjänst i Guds hus; de stodo under konungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning.

1CHRON 25:7 Och antalet av dem jämte deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till HERREN ära, alla de däri kunniga, utgjorde två hundra åttioåtta.

1CHRON 25:8 Och de kastade lott om tjänstgöringen, alla, den minste likasåväl som den störste, den kunnige jämte lärjungen. >1 Krön. 24,31

1CHRON 25:9 Den första lotten kom ut för Asaf och föll på Josef; den andre blev Gedalja, han själv med sina bröder och söner, tillsammans tolv;

1CHRON 25:10 den tredje blev Sackur, med sin söner och bröder, tillsammans tolv

1CHRON 25:11 den fjärde lotten kom ut för Jisri, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:12 den femte blev Netanja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:13 den sjätte blev Buckia, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:14 den sjunde blev Jesarela, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:15 den åttonde blev Jesaja, med sin söner och bröder, tillsammans tolv

1CHRON 25:16 den nionde blev Mattanja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:17 den tionde blev Simei, med sina söner och bröder, tillsammans tolv

1CHRON 25:18 den elfte blev Asarel, med sin söner och bröder, tillsammans tolv

1CHRON 25:19 den tolfte lotten kom ut för Hasabja, med hans söner och bröder tillsammans tolv;

1CHRON 25:20 den trettonde blev Subael, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:21 den fjortonde blev Mattitja, med sina söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:22 den femtonde lotten kom ut för Jeremot, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:23 den sextonde för Hananja, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:24 den sjuttonde för Josbekasa, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:25 den adertonde för Hanani, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:26 den nittonde för Malloti, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:27 den tjugonde för Elijata, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:28 den tjuguförsta för Hotir, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:29 den tjuguandra för Giddalti, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:30 den tjugutredje för Mahasiot, med hans söner och bröder, tillsammans tolv;

1CHRON 25:31 den tjugufjärde för Romamti-Eser, med hans söner och bröder, tillsammans tolv.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler