Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 20:1 Rabbas belägring och erövring. Strider med filistéerna.

1CHRON 20:1 Följande år, vid den tid då konungarna plägade draga i fält, tågade Joab ut med krigshären och härjade Ammons barns land, och kom så och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Och Joab intog Rabba och förstörde det. >2 Sam. 11,1. 12,26 f.

1CHRON 20:2 Och David tog deras konungs krona från hans huvud, den befanns väga en talent guld och var prydd med en dyrbar sten. Den sattes nu på Davids huvud. Och han förde ut byte från staden i stor myckenhet.

1CHRON 20:3 Och folket därinne förde han ut och söndersargade dem med sågar och tröskvagnar av järn och med bilor. Så gjorde David mot Ammons barns alla städer. Sedan vände David med allt folket tillbaka till Jerusalem.

1CHRON 20:4 Därefter uppstod en strid med filistéerna vid Geser; husatiten Sibbekai slog då ned Sippai, en av rafaéernas avkomlingar; så blevo de kuvade. >2 Sam. 21,18. 1 Krön. 11,29. 27,11,

1CHRON 20:5 Åter stod en strid med filistéerna; Elhanan, Jaurs son, slog då ned Lami, gatiten Goljats broder, som hade ett spjut vars skaft liknade en vävbom. >1 Sam. 17,7. 2 Sam. 21,19.

1CHRON 20:6 Åter stod en strid vid Gat. Där var en reslig man som hade sex fingrar och sex tår, tillsammans tjugufyra; han var ock en avkomling av rafaéerna. >2 Sam. 21,20 f.

1CHRON 20:7 Denne smädade Israel; då blev han nedgjord av Jonatan, son till Simea, Davids broder.

1CHRON 20:8 Dessa voro avkomlingar av rafaéerna i Gat; och de föllo för Davids och hans tjänares hand. >2 Sam. 21,22.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler