Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 18:1 Davids segrar och byte. Hans inre styrelse och hans ämbetsmän.

1CHRON 18:1 En tid härefter slog David filistéerna och kuvade dem. Därvid tog han Gat med underlydande orter ur filistéernas hand. >2 Sam. 8,1 f.

1CHRON 18:2 Han slog ock moabiterna; så blevo moabiterna David underdåniga och förde till honom skänker. >4 Mos. 24,17.

1CHRON 18:3 Likaledes slog David Hadareser, konungen i Soba, vid Hamat, när denne hade dragit åstad för att befästa sitt välde vid floden Frat.

1CHRON 18:4 Och David tog ifrån honom ett tusen vagnar och tog till fånga sju tusen ryttare och tjugu tusen man fotfolk; och David lät avskära fotsenorna på alla vagnshästarna, utom på ett hundra hästar, som han skonade. >Jos. 11,6, 9.

1CHRON 18:5 När sedan araméerna från Damaskus kommo för att hjälpa Hadareser, konungen i Soba, nedgjorde David tjugutvå tusen man av dem.

1CHRON 18:6 Och David insatte fogdar bland araméerna i Damaskus; och araméerna blevo David underdåniga och förde till honom skänker. Så gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram.

1CHRON 18:7 Och David tog de gyllene sköldar som Hadaresers tjänare hade burit och förde dem till Jerusalem.

1CHRON 18:8 Och från Hadaresers städer Tibhat och Kun tog David koppar i stor myckenhet; därav gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen. >1 Kon. 7,15, 23, 45.

1CHRON 18:9 Då nu Tou, konungen i Hamat, hörde att David hade slagit Hadaresers, konungens i Soba, hela här,

1CHRON 18:10 sände han sin son Hadoram till konung David för att hälsa honom och lyckönska honom, därför att han hade givit sig i strid med Hadareser och slagit honom; ty Hadareser hade varit Tous fiende. Han sände ock alla slags kärl av guld, silver och koppar.

1CHRON 18:11 Också dessa helgade konung David åt HERREN, likasom han hade gjort med det silver och guld han hade hemfört från alla andra folk: från edoméerna, moabiterna, Ammons barn, filistéerna och amalekiterna.

1CHRON 18:12 Och sedan Absai, Serujas son, hade slagit edoméerna i Saltdalen, aderton tusen man, >Ps. 60,2.

1CHRON 18:13 insatte han fogdar i Edom; och alla edoméer blevo David underdåniga. Så gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram. >4 Mos. 24,18. 2 Kon. 8,20 f.

1CHRON 18:14 David regerade nu över hela Israel; och han skipade lag och rätt åt allt sitt folk.

1CHRON 18:15 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat, Ahiluds son, var kansler. >2 Sam. 20,23 f.

1CHRON 18:16 Sadok, Ahitubs son, och Abimelek, Ebjatars son, voro präster, och Sausa var sekreterare.

1CHRON 18:17 Benaja, Jojadas son, hade befälet över keretéerna och peletéerna; men Davids söner voro de förnämste vid konungens sida. >1 Kon. 1,38.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler