Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 16:1 Offer och lovsånger, när arken föres in i Jerusalem. Anordningar för gudstjänsten vid arken.

1CHRON 16:1 Sedan de hade fört Guds ark ditin, ställde de den i tältet som David hade slagit upp åt den, och framburo därefter brännoffer och tackoffer inför Guds ansikte. >2 Sam. 6,17 f. 1 Krön. 15,1.

1CHRON 16:2 När David hade offrat brännoffret och tackoffret, välsignade han folket i HERRENS namn. >4 Mos. 6,23 f.

1CHRON 16:3 Och åt var och en av alla israeliterna, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka.

1CHRON 16:4 Och han förordnade vissa leviter till att göra tjänst inför HERRENS ark, för att de skulle prisa, tacka och lova HERREN, Israels Gud: >Syr. 47,9 f.

1CHRON 16:5 Asaf såsom anförare, näst efter honom Sakarja, och vidare Jegiel, Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom och Jegiel med psaltare och harpor; och Asaf skulle slå cymbaler.

1CHRON 16:6 Men prästerna Benaja och Jahasiel skulle beständigt stå med sina trumpeter framför Guds förbundsark.

1CHRON 16:7 På den dagen var det som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka HERREN på detta sätt:

1CHRON 16:8 "Tacken HERREN, åkallen hans namn, gören hans gärningar kunniga bland folken. >Ps. 105,1 f. Jes. 12,4.

1CHRON 16:9 Sjungen till hans ära, lovsägen honom, talen om alla hans under.

1CHRON 16:10 Berömmen eder av hans heliga namn; glädje sig av hjärtat de som söka HERREN.

1CHRON 16:11 Frågen efter HERREN och hans makt, söken hans ansikte beständigt.

1CHRON 16:12 Tänken på de underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar, >5 Mos. 26,8.

1CHRON 16:13 I Israels, hans tjänares, säd, I Jakobs barn, hans utvalda.

1CHRON 16:14 Han är HERREN, vår Gud; över hela jorden gå hans domar.

1CHRON 16:15 Tänken evinnerligen på hans förbund, intill tusen släkten på vad han har stadgat,

1CHRON 16:16 på det förbund han slöt med Abraham och på hans ed till Isak. >1 Mos 15,18. 17,1 f. 22,16 f. 26,2 f. Luk. 1,72 f.

1CHRON 16:17 Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund;

1CHRON 16:18 han sade: 'Åt dig vill jag giva Kanaans land, det skall bliva eder arvedels lott.' >1 Mos. 13,13. 28,13. 35,12.

1CHRON 16:19 Då voren I ännu en liten hop, I voren ringa och främlingar därinne.

1CHRON 16:20 Och de vandrade åstad ifrån folk till folk ifrån ett rike bort till ett annat.

1CHRON 16:21 Han tillstadde ingen att göra dem skada, han straffade konungar för deras skull: >1 Mos. 12,17. 20,3, 7, 18.

1CHRON 16:22 'Kommen icke vid mina smorda, och gören ej mina profeter något ont.'

1CHRON 16:23 Sjungen till HERRENS ära, alla länder, båden glädje var dag, förkunnen hans frälsning. >Ps. 96,1 f.

1CHRON 16:24 Förtäljen bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under.

1CHRON 16:25 Ty stor är HERREN och högt lovad, och fruktansvärd är han mer än alla gudar. >2 Mos. 15,11. Ps. 86,8.

1CHRON 16:26 Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen.

1CHRON 16:27 Majestät och härlighet äro inför hans ansikte, makt och fröjd i hans boning.

1CHRON 16:28 Given åt HERREN, I folkens släkter, given åt HERREN ära och makt;

1CHRON 16:29 given åt HERREN hans namns ära, bären fram skänker och kommen inför hans ansikte, tillbedjen HERREN i helig skrud. >Ps. 29,1 f.

1CHRON 16:30 Bäven för hans ansikte, alla länder; se, jordkretsen står fast och vacklar icke.

1CHRON 16:31 Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig, och bland hedningarna säge man: 'HERREN är nu konung!' >Ps. 97,1.

1CHRON 16:32 Havet bruse och allt vad däri är, marken glädje sig och allt som är därpå; >Ps. 98,7 f.

1CHRON 16:33 ja, då juble skogens träd inför HERREN, ty han kommer för att döma jorden.

1CHRON 16:34 Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen, >Ps. 106,1. 107,1. 118,1. 136,1.

1CHRON 16:35 och sägen: 'Fräls oss, du vår frälsnings Gud, församla oss och rädda oss från hedningarna, så att vi få prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov.' >Ps. 106,47 f.

1CHRON 16:36 Lovad vare HERREN, Israels Gud, från evighet till evighet!" Och allt folket sade: "Amen", och lovade HERREN. >PS. 41,14 . 72,18.

1CHRON 16:37 Och han gav där, inför HERRENS förbundsark, åt Asaf och hans bröder uppdraget att beständigt göra tjänst inför arken, var dag med de för den dagen bestämda sysslorna.

1CHRON 16:38 Men Obed-Edom och deras bröder voro sextioåtta; och Obed-Edom, Jedituns son, och Hosa gjorde han till dörrvaktare.

1CHRON 16:39 Och prästen Sadok och hans bröder, prästerna, anställde han inför HERRENS tabernakel, på offerhöjden i Gibeon, >1 Kon. 3,4. 1 Krön. 21,29. 2 Krön. 1,3.

1CHRON 16:40 för att de beständigt skulle offra åt HERREN brännoffer på brännoffersaltaret, morgon och afton, och göra allt vad som var föreskrivet i HERRENS lag, den som han hade givit åt Israel; >2 Mos. 29,38 f. 4 Mos. 28,3 f.

1CHRON 16:41 och jämte dem Heman och Jedutun och de övriga namngivna utvalda, på det att de skulle tacka HERREN, därför att hans nåd varar evinnerligen.

1CHRON 16:42 Och hos dessa, nämligen Heman och Jedutun, förvarades trumpeter och cymbaler åt dem som skulle spela, så ock andra instrumenter som hörde till gudstjänsten. Och Jedutuns söner gjorde han till dörrvaktare.

1CHRON 16:43 Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt; men David vände om för att hälsa sitt husfolk. >2 Sam. 6,19 f.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler