Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 14:1 Davids vänskap med Hiram. Davids hustrur och söner. Filistéernas anfall och nederlag.

1CHRON 14:1 Och Hiram, konungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ, därjämte ock murare och timmermän, för att de skulle bygga honom ett hus. >2 Sam. 5,11 f.

1CHRON 14:2 Och David märkte att HERREN hade befäst honom såsom konung över Israel; ty han hade låtit hans rike bliva övermåttan upphöjt, för sitt folk Israels skull.

1CHRON 14:3 Och David tog sig ännu flera hustrur i Jerusalem, och David födde ännu flera söner och döttrar.

1CHRON 14:4 Dessa äro namnen på de söner som han fick i Jerusalem: Sammua, Sobab, Natan, Salomo, >2 Sam. 5,13 f. 1 Krön. 3,6 f.

1CHRON 14:5 Jibhar, Elisua, Elpelet,

1CHRON 14:6 Noga, Nefeg, Jafia,

1CHRON 14:7 Elisama, Beeljada och Elifelet.

1CHRON 14:8 Men när filistéerna hörde att David hade blivit smord till konung över hela Israel, drogo de allasammans upp för att fånga David. När David hörde detta, drog han ut mot dem. >2 Sam. 5,17 f.

1CHRON 14:9 Då nu filistéerna hade fallit in i Refaimsdalen och där företogo plundringståg,

1CHRON 14:10 frågade David Gud: "Skall jag draga upp mot filistéerna? Vill du då giva dem i min hand?" HERREN svarade honom: "Drag upp; jag vill giva dem i din hand."

1CHRON 14:11 Och de drogo upp till Baal-Perasim, och där slog David dem. Då sade David: "Gud har brutit ned* mina fiender genom min hand, likasom en vattenflod bryter ned." Därav fick det stället namnet Baal-Perasim. >Jes. 28,21.

1CHRON 14:12 De lämnade där efter sig sina gudar; och David befallde att dessa skulle brännas upp i eld. >5 Mos. 7,5, 25.

1CHRON 14:13 Men filistéerna företogo ännu en gång plundringståg i dalen. >2 Sam. 5,22 f.

1CHRON 14:14 När David då åter frågade Gud, svarade Gud honom: "Du skall icke draga upp efter dem; du må kringgå dem på en omväg, så att du kommer över dem från det håll där bakaträden stå.

1CHRON 14:15 Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar, drag då ut till strid, ty då har Gud dragit ut framför dig till att slå filistéernas här."

1CHRON 14:16 David gjorde såsom Gud hade bjudit honom; och de slogo filistéernas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser.

1CHRON 14:17 Och ryktet om David gick ut i alla länder, och HERREN lät fruktan för honom komma över alla folk.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler