Main Index: Swedish Bible

 

1 Chronicles 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

1CHRON 13:1 Guds ark föres ifrån Kirjat-Jearim och sättes in i Obed-Edoms hus.

1CHRON 13:1 Och David rådförde sig med över- och underhövitsmännen, med alla furstarna. >2 Sam. 6,1 f.

1CHRON 13:2 Sedan sade David till Israels hela församling: "Om I så finnen för gott, och om detta är från HERREN, vår Gud, så låt oss sända bud åt alla håll till våra övriga bröder i alla Israels landsändar, och därjämte till prästerna och leviterna i de städer kring vilka de hava sina utmarker, att de må församla sig till oss;

1CHRON 13:3 och låt oss flytta vår Guds ark till oss, ty i Sauls tid frågade vi icke efter den."

1CHRON 13:4 Och hela församlingen svarade att man skulle göra så, ty förslaget behagade hela folket.

1CHRON 13:5 Så församlade då David hela Israel, från Sihor i Egypten ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från Kirjat-Jearim. >Jos. 13,3, 5.

1CHRON 13:6 Och David drog med hela Israel upp till Baala, det är Kirjat-Jearim, som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, HERRENS, ark, hans som tronar på keruberna, och efter vilken den hade fått sitt namn. >Jos. 15,9, 60.

1CHRON 13:7 Och de satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort ifrån Abinadabs hus; och Ussa och Ajo körde vagnen. >1 Sam. 7,1.

1CHRON 13:8 Och David och hela Israel fröjdade sig inför Gud av all makt, med sånger och med harpor, psaltare, pukor, cymbaler och trumpeter.

1CHRON 13:9 Men när de kommo till Kidonslogen, räckte Ussa ut sin hand för att fatta I arken, ty oxarna snavade.

1CHRON 13:10 Då upptändes HERRENS vrede mot Ussa, och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken, slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud. >4 Mos. 4,15, 19 f. 1 Krön. 15,13.

1CHRON 13:11 Men det gick David hårt till sinnes att HERREN så hade brutit ned Ussa*; och han kallade det stället Peres-Ussa, såsom det heter ännu i dag.

1CHRON 13:12 Och David betogs av sådan fruktan för Gud på den dagen, att han sade: "Huru skulle jag töras låta föra Guds ark till mig?"

1CHRON 13:13 Därför lät David icke flytta in arken till sig i Davids stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus.

1CHRON 13:14 Sedan blev Guds ark kvar vid Obed-Edoms hus, där den stod i sitt eget hus, i tre månader; men HERREN välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som hörde honom till.

 

Created with BibleDatabase FREE HTMLCompiler