Den här texten har förstås inget med segling att göra, men uppenbarligen låg det alltid nära till hands för Tom att klä sina tankar och känslor i vattenrelaterade ord. Tom var en erkänt skicklig seglare, men också ökänd i alla gästhamnar i skärgården, för om han någon gång (inte ofta) ankrade i hamn var det stört omöjligt att få honom att betala hamnavgift. "Vadå hamnavgift, jag betalar ingen jävla hamnavgift. Kan man äga vattnet, kan man äga luften...?"

Lyssna


 

 

Segelspår

Sätta segel
fråga spegel
bryta regel
Klättra stegel
(Det heter inte stegel, det heter stege!)

Våga fråga
sluta tänka
tända låga
öga blänka

Titta spegel
tappa segel
följa regel
ramla stegel
(Det heter inte stegel, det heter stege!)

Våga glömma
hoppa bada
Börja drömma
bränna lada

reva segel
krossa spegel
bränna tegel
resa stegel

Spår av segel
En ränna i tiden
sår i himlen
Vatten lämnar

liv att leva
segel att reva
sånger att samla
stegel att ramla!