Melodin till "Posten" är inspirerad av en afrikansk låt som vi hittade på en kassett i väskan. Texten bygger på några understrykningar i "Postflyg Syd" av Saint-Exupery och innehållet i filmen "Il Postino". Kanske betyder det något att Tom jobbade extra på postsorteringen på Stockholm Ban under ett antal år under sjuttitalet.

Lyssna


 

 

Posten

"På ett postkontor någonstans i världen sitter det några brevbärare och sorterar post,
samtidigt som dom visslar på den här melodin:"


Den som har något att säga förlitar sig på mig
Jag som inte har några åsikter om vad som är viktigt och vad som kan utelämnas
På dessa svaga axlar vilar många människors drömmar och förhoppningar

Själv är jag ingenting
jag är bara budbäraren som ska föra budskapet vidare
Det som är viktigt hos mig ryms i min väska

Högt uppe på en klippa bor en man som skapar stora ord
När jag bär post till honom är jag betydelsefull
När jag bär post från honom är jag Gud
Ord som ska förändra världen!
Ord som ska förändra världen !