För den som aldrig har sett Tom Tuffs ödmjukare sidor kan det kanske synas obegripligt att han har skrivit en så här "vädjande" text. (Även om den naturligtvis inte var färdig när vi fick tag i den.) Men kanske var det det här som var den "riktige" Tom Tuff, de ständigt tvärsäkra uttalandena om allt och alla till trots.

Lyssna


 

 

Minns

Jag kan nästan minnas
var jag kom ifrån
fragment av ett liv
blickar över axeln
vi drack oss genom vattenfall av längtan

Jag kan nästan känna
att jag finns
delar av verklighet
fötter som trevar efter upptrampade stigar
Vi korsade våra ben i jakten på osynligheten

Jag kan nästan önska
att jag överlever
men jag räds det nya
söker bara det invanda
vi tar oss kanske ändå oskadda igenom