Det kan ju inte råda någon tvekan om vilken händelse som födde denna text.
Titeln "Hymn för Brända Broar", stod på en helt annan lapp, men vi tyckte att den hörde hit.
Och var det något som Tom Tuff lämnade efter sig så var det brända broar...

Lyssna


 

 

Hymn för Brända Broar

Bogvisiret gav vika i den hårda sjön:

Kanske körde kaptenen för hårt
Kanske fanns det fel på båten
Kanske kom räddningen iväg för sent
Kanske hördes nödropen för svagt

Vad lärde vi av detta?

Vad ett bogvisir är
Att det är livsfarligt att leva
Att vi kunde gråta tillsammans