The melody of "The Post" is inspired from an african tune that we found on a cassette in the bag. The lyrics are based on some underlinings in "Air-mail South" by Saint-Exupery and the story of the film "Il Postino". Maybe the fact that Tom sometimes worked in the postal sorting office "Stockholm Ban", the Main post office in Stockholm, is of some significance.

Listen


 

 

The Post

"In a post office, somewhere in the world, some postmen are sorting their post,
while whistling this melody:"

Those who have something to say rely on me
I, who have no opinion of what is important and what could be left out
On these weak shoulders rest the dreams and expectations of many people

I myself am nothing
I am only the messenger that will carry the message on
What´s important to me fits into my bag

High upon a rock lives a man who creates great words
When I carry post to him I am important
When I carry post from him I am God
Words that will change the world!
Words that will change the world!


 

Posten

"På ett postkontor någonstans i världen sitter det några brevbärare och sorterar post,
samtidigt som dom visslar på den här melodin:"


Den som har något att säga förlitar sig på mig
Jag som inte har några åsikter om vad som är viktigt och vad som kan utelämnas
På dessa svaga axlar vilar många människors drömmar och förhoppningar

Själv är jag ingenting
jag är bara budbäraren som ska föra budskapet vidare
Det som är viktigt hos mig ryms i min väska

Högt uppe på en klippa bor en man som skapar stora ord
När jag bär post till honom är jag betydelsefull
När jag bär post från honom är jag Gud
Ord som ska förändra världen!
Ord som ska förändra världen !