Stommen till denna bestod egentligen bara av två nerskrivna nottakter och en anteckning som löd - "kulturkrocksdans". Vi tog fasta på detta och gjorde en "etnosoppa" av det hela. Kanske har Toms hälsingska rötter haft ett finger med i spelet också.

Lyssna


 

 

Dadeli

Rrradidadidadi damdadida ramdadida damdadida
Rrradidadidadi damdadida ramdadida dej!

Tralalalala tralalalalej tralalalej tralalalej
Tralalalala tralalalalej tralalalej!

Nej....

Rrradidadidadi damdadida ramdadida damdadida
Rrradidadidadi damdadida ramdadida dej!

Rittidittidittiditti dimdiddelidi rimdiddelidi rimdiddelidi
Rittidittidittiditti dimdiddelidi rimdiddelidi dej!

Äh!

Rrradidadidadi damdadida damdadida damdadida
Rrradidadidadi damdadida damdadida dej!