Sant eller Falskt
Hygien

Skriv "S" om du tror påståendet är sant annars skriver du "F" för falskt.

 OK