Törnsångare

Hane. Getterön 19.5-02

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson