Fotografier/Galleri Observationer Resefotografier Digiscoping Index sida/Hem

Stenskvätta

Bild 1.  Hona, Morups tånge Maj-2002

Bild 2.  Adult hane, notera rel fräscha svarta vingpennor och täckare. April-2002 Bild 3.  2k hane, notera rel slitna bruntonade vingpennor och täckare. Maj-2002
Bild 4. Adult? hona, notera grå mantel och rel fräscha, mörkt bruna vingpennor och täckare som vidare är tydligt ljus toppade.
Jämför med ad hane på bilden ovan.
 April-2002
Bild 5.  2k? hona, brungrå mantel och något slitna, tydligt mer bruntonade vingpennor och täckare än honan till vänster.
Likt 2k hanen på bilden ovan så saknar den ljustoppade täckare och vingpennor. Maj-2002
Bild 6. Juvenil. Morups Tånge 020706 Bild 7. 2k hane ruggande, 020716. Mycket slitna och blekta vingpennor indikerar åldern.
Bild 8. Hane ruggande, 020716. Bild 9. Hona, 020716
FOTOGRAFIER © Stefan Johansson