Sädesärla

 

Notera tydlig ruggningsgräns mellan inre nya och yttre gamla större täckare, ruggningsgräns kan ses hos både 2k och adulta fåglar på våren, tydligast hos 2k. Hane, skarp gräns mellan svart nacke och grå mantel. April-2002

Juvenil. Morups Tånge 020706

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson