Ormvråk

Notera ljust öga samt de ljusspetsade täckarna, vilket indikerar en yngre fågel. 2k feb.

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson