Fotografier/Galleri Observationer Resefotografier Digiscoping Index sida/Hem

Enkelbeckasin

Adult: Lägg märke till vingtäckarnas teckning, det breda mörka spolstrecket når hela vägen ut på fjädern och bryter den ljusa spetsen, hos juvenila är spolstrecket smalare och ibland bryter den inte den ljusa spetsen. Notera även att scapularerna ser långa ut och något hängande vilket tyder på adult, juvenila fåglar har lite kortare och något mer rundade scapularer.
Getterön 020718

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson