Ängspiplärka

030329

020515, Sik

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson