Fotografier/Galleri Observationer Resefotografier Digiscoping Index sida/Hem

Större piplärka

1k, Koggerudden, Halland 021006

1k, Koggerudden, Halland 021006

FOTOGRAFIER © Stefan Johansson