Lars Gustafsson, zoologisk konservator
 
om mig
preparering
transport
montage
priser
kronans vilt
bilder
gästbok
kontaktinfo
 
Lars Gustafsson, zoologisk konservator
Statens vilda djur

Vilt som tillfaller staten (Kronans vilt)

Enligt 33 § jaktförordningen tillfaller följande arter staten: Björn, varg, lo, järv, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås, skräntärna, svarttärna samt alla storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.

Det betyder att om Du tar hand om ett levande, hittar ett dött eller dödar ett sådant djur, när det är fredat, får Du inte behålla djuret själv utan Du ska vända dig till polisen eller Naturhistoriska Riksmuséet i Stockholm för vidare instruktioner.

Som konservator får jag inte ta emot de djur som nämns ovan utan att det finns med ett skriftligt tillstånd från Naturvårdsverket. De rovfåglar och ugglor som jag får ta emot utan tillstånd är duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, kattuggla, hornuggla, jorduggla, pärluggla och sparuggla.

 

Copyright ©2002 Webmaster: Janne Persson