EFTERSÖK / TRACKER              Här börjar det/ Here it beginns.


                                                                                                                                  

 

 Melody gör sitt första eftersök på ett nyskjutet
rådjur, med mycket gott resultat

 

Melody is working as a track dog for the first time in her life,
and she did it very well.

 

    

 
Vår Labrador Pepsi gör sitt första riktiga eftersök och gjorde ett strålande arbete.
Rådjuret var trafikskadat och kunde tack vare Pepsi och Anders slippa sitt lidande

 

Pepsi, our young Labrador is working on her first track from a traffic accident.
She did a very good work.


Anders släpper på Pepsi att söka upp spåret efter rådjuret.
Snart är arbetet i full gång.

Here is Pepsi working on a track.

                                                                                                         
   

 


 

Här har hon funnit djuret i buskarna.
Here is the animal in the bushes.

Husse och Pepsi har gjort ett bra arbete tillsammans.
A good teamwork!

Här har Anders och Pepsi gjort ett lyckat eftersök
efter en påskjuten älg.

A good track work after a Moos.

Jag ska bara hjälpa till att ta kål på den husse!

Daddy,
I will just help the guys to kill it first!

 

 

Tillbaka

Till Labrador

Till Jakt