Första sidan


Eric Lundqvist - Politik

Eric Lundqvist blev tidigt känd som Den Röde Svensken bland de holländska kolonialtjänstemännen. Det faktum att han umgicks med lokalbefolkningen och öppet kritiserade kolonialismen räckte för att döma honom som kommunist - och därmed en subversiv kraft som måste hållas under uppsikt. Men hans angrepp på kolonialstaten, som ju också var hans arbetsgivare, skedde nästan alltid på ett personligt plan. Han kunde beskriva en alkoliserad holländsk kolonialtjänsteman som begick övergrepp på sitt tjänstefolk, eller skildra hur skogsbolagen på Papua Nya Guinera skövlade skogen och vad det innebar för en viss by eller stam.
   Det var i hans tidigare böcker aldrig tal om att analysera det koloniala samhället strukturellt. Det fanns ingen klassanalys eller makroekonomiska diskussioner angående den verklighet han befann sig i, det var individer som var onda eller goda. Med Eric Lundqvist är det tydligt att det är människor bakom varje företeelse i samhället, det är en eller flera personer som har fattat ett visst beslut, och det är specificerade individer som utövar makt.
   Ändå är det tydligt var han står och hur hans världsbild är formad. Men ett av de mer tydliga angreppen på den politiska ordningen i Indonesien efter självständigheten kommer typiskt nog från Saris mun.
   Hon säger till Eric; "Du pratar bara vackert om Indonesien där hemma i Sverige. Ser du då inte hur det är här? Begriper du ingenting? Har du sett nåt samhälle förr med så skriande orättvisor? Har du sett nåt samhälle där högfärden och uppblåstheten har fått göra sej så breda som här? Ser du inte hur dom lever, folket som bor här i vår stadsdel? Det är tjänstemän allihop. Inte en av deras kvinnor utför något nyttigt arbete. Dom har fullt av tjänare allihop, tjänare som är underbetalda till svältgränsen och som dom inte behandlar som människor en gång. Ser du inte alla dessa hantverkare, försäljare, arbetare, som kommer här varje dag och tvingas sälja sej och sina varor till underpris? Ser du inte hur dom behandlas av tjänstemannaklassen och dom rika av vilka inga får sina pengar på fullt hederligt vis."
   I senare böcker (utdraget ovan är från Sari 1958) blir Eric Lundqvist mer analyserande och angriper de problem han ser på ett mer resonerande och akademiskt sätt. Vad som kan ses som en genomgående röd tråd i alla hans böcker är frågan om nationalism och vad och vem som definierar detta begrepp. Vem ska äga nationen? Vilka tillhör den? Vad är egentligen nationalstaten Indonesien? Detta är frågor som diskuteras än idag, men för Eric var svaren om inte enkla, så åtminstone möjliga att besvara...