Till huvudmenyn

Stilar

Barock
S:t Lars kyrka

Empire

Kungsgatan 33
Läroverksgatan 9
Stora Torget 9

Funktionalism
Gråbrödragatan -
Vasavägen 16

Teatergatan 2
Ågatan 57

Jugend
Hospitalstorget 2 -
Hospitalsgränd

S:t Larsg. 9 - Järnvägsp.
Stora Torget 2 -
Bokhållaregatan

Storgatan 23 - S:t Larsg.
Vasav. - Platensg. 12

Klassicism
Klostergatan 47-Linnég.
Stora Torget 1
Trädgårdsföreningen
Ågatan 65 

20-talsklassicism
Klostergatan 16
Platensgatan 9 C
Stora Torget 10 - Storg.
Trädgårdstorget 2
Vasavägen 12-14
Östgötagatan 12

Medeltida stil
Kungsgatan 34 - Gråbröd.
Storgatan 56
Ågatan 63

Modernism
Hunnebergsg. - Ågat.
Snickaregatan.35
Ågatan 39 - Klostergatan

Nationalromantik
Apotekaregatan 1A
Berzeliigatan 20
Gråbrödragatan 11
Gröngatan-Västra vägen
Platensg 2 - St. Torget
S:t Larsgatan 13-15
S:t Larsg. 14 -Vasav.
S:t Larsg.  23 -Ågat.
Västra vägen 32

Nygotik
S:t Larsg.  26 - Ågat.
Storgatan 43

Nyrenässans
Drottninggatan 14
Hamngatan 15A
Hamngatan 23
Järnvägsgatan 3
Järnvägsgatan 8
Repslagaregatan 3
S:t Larsg. 42 -Linnég.
Stora Torget 3 - Storg.
Storgatan 23 - S:t Larsg.
Storgatan 60
Tanneforsg. 1 -
Trädgårdstorget

Ågatan - S:t Persgatan

Romansk
S:t Lars kyrka

Renässans
Apotekaregatan 1B
S:t Larsg. 12 - Vasav.

1600-tal
Hunnebergsgatan 28
Stora Torget

1700-tal
Hunnebergsg. 5, 7 o 9
Hunnebergsgatan 10
Hunnebergsgatan 30 A
Kungsgatan 34
Platensgatan 2 - Stora T.
S:t Korsgatan 5-9
Stora Torget 8
Storgatan 41
Storgatan 56
Ågatan 63

1800-tal övriga
Hunnebergsgatan 22
Klostergatan 38
Repslagaregatan 30
Storgatan 47
Södra Stånggatan
Trädgårdsföreningen

Till huvudmenyn