startbild.jpg (23590 bytes)


Basfakta om kulturhistoriskt intressanta byggnader
och historiska händelser i Linköpings innerstad

distans
uwtext.gif (489 bytes)
Förord

Basfakta om stadens arkitektur -   men även dess historia
På denna webbplats finns fakta för dig som är intresserad av arkitektur, men även för den som är intresserad av Linköpings lokalhistoria.

Sänk blicken och se upp!
Hur mycket en byggnad betyder för oss människor fick vi erfara då Stifts- och landsbiblioteket brann ned till grunden 1996. Njut därför av de byggnader som staden har och lär dig lite av dess historia. Och varför inte ta en promenad och upp­täck staden med turistens nyfikna ögon.
Som du kan se från de kartor som finns över vår innerstad, så revs den större delen under några decennier efter 1900-talets mitt. Vi bör därför vara rädda om den miljö som vi har bevarat, och vara vakna och se upp så att rivningstankar inte går för långt.
Vi ska kanske se upp - och framförallt se uppåt! Ta en promenad och upptäck din egen stad. Med höjd blick kommer du att upptäcka och kanske t.o.m. njuta av byggnadernas sköna och intressanta former och de utsmyckningar som vi i vardagen inte observerar.
Med sänkt blick kommer du också att få större kunskap, t.ex. svaret på frågan var Linköpings blodbad ägde rum. Informationen om detta har varit felaktig och givit upphov till sägner. Ja, till och med i Historiska museets databas, har platsen för blodbadet varit felaktigt avbildad och beskriven! Här kan du nu få det definitiva svaret.

 
Finner du något speciellt intressant, kan du från de basfakta som du finner här gå vidare i ditt sökande på något av stadens eller universitetets bibliotek eller de museer som vi har. Dessa institutioners egna hemsidor finner du under Länkar.
Litteraturen som har använts vid denna forskning och de förkortningar som förekommer finner du under Källor i menyn till vänster.

Upptäck din stads skönhet och lyssna till byggnadernas, gatornas och torgens tysta berättelser om svunna tider!

Linköping i april 2003

Urban Windahl Besökare:
13069