Kartor som visar förändringar av Linköpings innerstad


Medeltida vägnät | Medeltid | 1500 | 1650 | 1696 | 1700  | 1734  | 1769 | 1804 | 1850 | 1853

1867 | 1877 | 1900 | 1974 | Stadens förändring 1930-70 | Rivna hus i innerstaden1930-1974

 

kartmvag.gif (18492 bytes)


Vägnätet kring det medeltida Linköping. Lägg märke till att infarten från
norr gick över bron Stora Stångebro (Där Tekniska Verken ligger idag).

Källor:
LH: 1,3-5
© copyright 1999 Urban Windahl