Källförteckning och förkortningar
BAVIL Bebyggandet av Vasastaden i Linköping, 1979
BIS Bankbyggandet i Sverige, Andersson-Bedoire
Byinv Kulturhistorisk byggnadsinventering, Linköpings innerstad 1980-81, 1992
Bynrit Byggnadsnämndens ritningsarkiv
CEH Charles Emil Hagdahl, 1971,  Gösta Adelswärd. FGL nr 13
DLLMIS Det lilla lasarettet mitt i stan, 1989. Lars Olofsson
DVEGES Det var en gång en stad, 1965. Red. Bengt Lundberg. FGL nr 8
EsiL En stadsvandring i Linköping. Text Monika Alvsten-Minnhagen,  ÖLM och Informationskontoret
FGL Föreningen Gamla Linköping
GIL Gatunamn i Linköping, 1968. Ingrid Hök. FGL nr 11
GL Gamla Linköping. Bengt Cnattingius - Bengt Lundberg. FGL nr 5g
GLG Gamla Linköpingsgårdar, 1973. Arvid Kugelberg. FGL nr 14:2
HWPV Henric Westman på Valla, 1967. Bengt Cnattingius. FGL nr 9
IoP Idyll och panik, 1992. Red. Sven Hellström
LBH Linköpings biblioteks handlingar, band 16. 1997. Red Allan Ranius.
LDUPS Linköping där ute på slätten, 1968. A Malmberg
LIDF Linköping i det förgångna, 1977. Red . Dag Wallén - Bengt Lundberg. FGL nr 17
LGFFS Linköpingsglimtar från fyra sekler, 1956. FGL nr 3
LH Linköpings historia, del 1- 5, 1976-81.
LHLIL Låt husen leva i Linköping, 1975. Red. Sven E Noreen. FGL nr 15
LF Linköping förr, 1980. FGL nr 19
MFÖL Meddelanden från Östergötlands Länsmuseum (+  årtal)
OAoL Onkel Adam och Linköping, 1978. FGL nr 18
OL Om Linköping. Andreas Olavi Rhyzelius. FGL  nr 10
SH Stationshus 1855-95: G.Linde
SIL Sällsamheter i Linköping, 1987. Arne Malmberg
SIÖ Sällsamheter i  Östergötland, 1975. Solveig Mansfeld-Håkanson
SMA Sven Markelius arkitekt, 1980. Eva Rudberg
ÖC Östgöta Correspondenten
ÖEB Östgöta Enskilda Bank
ÖfLi Översiktsplan för Linköpings innerstad, 1993
Ögöt Östgöten  
ÖH Östergötlands  historia, 1914. Anton Ridderstad
ÖLM Östergötlands Länsmuseum
Foton: Urban Windahl,   då inte annat anges.