Till huvudmenyn

Historiska händelser
och funktioner som
är förknippade med
byggnader eller
tomter.

acciskammare
Stora Torget

apotek
Hamngatan 23

Storgatan 41

avrättningsplats
Stora Torget
Trädgårdsföreningen

bank
S:t Larsg.  23 - Ågatan

S:t Larsg.  26 - Ågatan
Stora Torget 1

Stora Torget 3 - Storgatan
Stora Torget 9
Stora Torget 10
Storgatan 23 - S:t Larsgatan


bankrån
Stora Torget 1


barnhem
Klostergatan 47-Linnég.


bibliotek
Ågatan 65
Stifts-o landsbiblioteket

biograf

Repslagaregatan 30

biskopsgård
Kungsgatan 34

Kungsgatan 34 - Gråbrödragatan
Ågatan 63


bokhandel
Storgatan 41


borgmästarbostad
Stora Torget 1


bostadsförening
Vasavägen 12-14


brandstation
Västra vägen 32


bryggeri
Hamngatan 23

bränder
Hunnebergsgatan 28

Hunnebergsgatan-Ågatan
Klostergatan 38
Stora Torget

Stora Torget 2 - Bokhållaregatan
Storgatan 56
Trädgårdstorget 2
Ågatan 63

byggnadsminne
Kungsgatan 34 - Gråbrödragatan

Gråbrödragatan-Vasav.
Storgatan 56
Ågatan 65
Ågatan - S:t Persgatan

domprostbostad
Kungsgatan 34 - Gråbrödragatan

Kungsgatan 34
Stora Torget 1
Storgatan 47

elektricitet
Vasav. - Platensgatan 12


fattighus
Hospitalstorget 2 - Hospitalsgränd

fängelse - arrestlokal
Gröngatan-Västra vägen
Stora Torget
Stora Torget 1

försäkringsbolag
Vasavägen 8

gasverk
S:t Larsgatan 13-15

galgbacke
Trädgårdsföreningen

hotell - gästgiveri
S:t Larsg. 14 -Vasavägen.

S:t Larsg.  23 - Ågatan
Stora Torget 8
Stora Torget 9
Ågatan 39 - Klostergatan


hyreshus

S:t Larsg. 12 - Vasavägen
Vasavägen 12-14

järnhandel
Storgatan 41


järnvägsstation
Järnvägsgatan 3


krog - restaurang
Karta 1804
Stora Torget
S:t Larsg.  26 - Ågatan

Storgatan 56
Trädgårdsföreningen

klockspel
Ågatan 39 - Klostergatan


kloster - munkar
Gråbrödragatan 11
Hospitalstorget
Ågatan 63


komminister- boställe
Hunnebergsgatan 10

kvarn
Södra Stånggatan


kyrka
Hospitalstorget 2 - Hospitalsgränd
Stora Torget 2 - Bokhållaregatan
S:t Larsgatan -Storg.
S:t Persgatan - Ågat.
Ågatan 63

köpmansgård
Hunnebergsgatan 22


Linköpings blodbad
Läroverksgatan 9

Stora Torget
Karta

läkarbostad
Apotekaregatan 1B

Hunnebergsgatan 30 A
Teatergatan 2

magasin
Kungsgatan 34 - Gråbrödragatan
Storgatan 41

museum
Hospitalstorget 2 - Hospitalsgränd
Gråbrödragatan -
Vasavägen 16

Kungsgatan 34 - Gråbrödragatan
Platensgatan 2 - Stora Torget

post
S:t Larsgatan 18 -
Kungsgatan 20


rådhus - stadshus
Kungsgatan 33
Stora Torget
Stora Torget 1

Stora Torget 2 - Bokhållaregatan
Storgatan 43


saluhall
Stora Torget 2 - Bokhållaregatan

Trädgårdstorget 2

seminarium - lärarhögskola
Drottninggatan 14
Östgötagatan 12

sjukhus - hospital
Hospitalstorget 2 - Hospitalsgränd

slaget -
vid Stångebro
Storgatan -Stångån

slaktarbod
Stora Torget

slott
S:t Persgatan


skola - gymnasium
Berzeliigatan 1
Klostergatan 47-Linnég.
Kungsgatan 33

Läroverksgatan 9
Storgatan 43
Ågatan 65

sporthall -gymnastikhus
Hamng. -Snickareg. 35

Ågatan - S:t Persgatan

stall
Hunnebergsgatan 5, 7 o 9
S:t Korsgatan 5-9

Stora Torget 2 - Bokhållaregatan

teater
S:t Larsg.  26 - Ågatan

Vasav. - Platensgatan 12

telegrafstation
Stora Torget 1

S:t Larsgatan 18 -
Kungsgatan 20

tidning
Kungsgatan 34

toalett - avträde
Hamngatan 15A

Hunnebergsgatan12
Kungsgatan 34 - Gråbrödragatan
S:t Larsgatan 42-Linnégatan

tobaks- och snusfabrik
Hamngatan 15A

torg
Hospitalstorget 2
Hospitalstorget 3
Stora Torget

Trädgårdstorget 2

tryckeri

Kungsgatan 34

tull
Hunnebergsgatan 28

Storgatan -Stångån

vattentorn
Kanbergsgatan

väderprognos
Storgatan 23 - S:t Larsgatan

Till huvudmenyn