GATUADRESS NAMN UPPFÖRD - TID STIL
Ågatan-S:t Persgatan Gymnastikhuset 1880-81 Nyrenässans

60gymn.jpg (30547 bytes)


Huset uppfördes som gymnastikbyggnad 1880-81 och används ännu idag som gymnastiksal. Uppdraget att rita byggnaden gick till Axel Fredrik Nyström.
Gavelfasadens medaljongbild föreställer "den svenska gymnastikens fader"
P H Ling.
Byggnadsminne.

Gymnasiets äldre gymnastikhus från 1824 låg strax norr om denna byggnad.


Källor:
Byinv. LH3. LH4. LHLIL.
© copyright 1999 Urban Windahl